GA ČR

Grantová agentura České republiky podporuje projekty základního výzkumu. COMTES FHT a.s. v současné době řeší níže uvedené projekty podpořené touto agenturou. Webové stránky GA ČR: www.gacr.cz

 

 


Název projektu:

Zotavovací procesy ve vybraných hořčíkových slitinách, připravených intenzívní plastickou deformací

Příjemce:

Univerzita Karlova v Praze/ Matematicko-fyzikální fakulta

Další účastník:

COMTES FHT a.s.

Zahájení:

1. 1. 2015

Ukončení:

31. 12. 2017

Obsah projektu:

Velikost zrna polykrystalického kovu hraje důležitou roli, která určuje mechanické vlastnosti materiálu. K přípravě objemových materiálů s velmi jemným zrnem se používá velká plastická deformace (SPD). Tři hořčíkové slitiny budou podrobeny velké plastické deformaci za pomocí metod ECAP, ARB a ECAP-CONFORM. Podmínky pro transformaci z nerovnovážného (získaného intenzívní plastickou deformací) do rovnovážného stavu budou studovány za různých teplot především nedestruktivními metodami – vnitřním tlumením, teplotní roztažností a měřením tepelných vlastností a akustickou emisí. Uložená mechanická energie může být uvolněná v různých procesech např. změnou dislokační substruktury, změnou velikosti zrna v rekrystalizačním procesu, nebo transformací hranic zrn. Tyto obnovovací procesy, vedoucí k tepelné rovnovážnému stavu, budou identifikovány pro vybrané slitiny. 


Název projektu:

Synergie precipitačního, deformačního a transformačního zpevnění u ocelí se zvýšeným obsahem mědi

Příjemce:

COMTES FHT a.s.

Zahájení:

1. 1. 2017

Ukončení:

31. 12. 2019

Obsah projektu:

Konstrukční oceli se zvýšeným obsahem mědi jsou předmětem materiálového výzkumu v posledních dvou desetiletích. Hlavní výhodou koncepce ocelí s řízeným obsahem mědi jsou výsledné velmi dobré mechanické vlastnosti po tepelném nebo termomechanickém zpracování. Jsou dosahovány díky velmi příznivému efektu precipitačního zpevnění, který zároveň relativně málo snižuje tažnost materiálu. Předkládaný projekt bude pro několik variant konstrukčních nízkolegovaných ocelí se zvýšeným obsahem mědi řešit možnost současného působení efektu různých mechanismů zpevnění. Bude se jednat především o synergii transformačního, deformačního a precipitačního zpevnění, k tomu bude snaha využít i zpevnění tuhého roztoku a zpevnění vlivem zjemňování zrna. Efekt působení mědi v množství do 1,5% (hmotnostního množství) bude podpořen alternativním dolegováním B a Ti. Tyto prvky zejména v kombinaci s mědí zpomalují kinetiku rozpadu tuhého roztoku austenitu, posouvají ho k delším časům, nižším teplotám a zjemňují austenitické zrno.COMTES FHT jako hrdý sponzor

11.5.2018

Dne 26. 4. 2018 proběhla na Fakultě strojní ZČU Soutěžní přehlídka studentských a doktorských prací a COMTES FHT byl jedním ze sponzorů. ... více

Den otevřených dveří II.

9.5.2018

Srdečně Vás zveme na další Den otevřených dveří v COMTES FHT. Těšíme se na Vás! ... více

Novinky e-mailem

Přihlaste se
Pravidelné novinky a informace ...