HORIZONT 2020

logo HORIZONT 2020

Rámcový program Evropské unie pro výzkum a inovace na období 2014 – 2020 určuje rámec pro unijní podporu výzkumných a inovačních činností. Více o programu Horizont 2020.

 

FLEXTURBINE
Flexible Fossil Power Plants for the Future Energy Market through new and advanced Turbine Technologies


Číslo projektu:

653941

Koordinátor

DOOSAN SKODA POWER S.R.O.

Partneři

ANSALDO ENERGIA SWITZERLAND AG
COMTES FHT AS
ANSALDO ENERGIA SPA
GENERAL ELECTRIC DEUTSCHLAND HOLDING GMBH
MAN DIESEL & TURBO SE
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT
NUOVO PIGNONE SRL
ARTTIC
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FIRENZE
ZAPADOCESKA UNIVERZITA V PLZNI
TECHNISCHE UNIVERSITÄT MÜNCHEN
UNIVERSITA DI PISA
University of Belgrade - Faculty of Mechanical Engineering
LULEA TEKNISKA UNIVERSITET
LINKOPINGS UNIVERSITET
POLITECNICO DI MILANO
TECHNISCHE UNIVERSITAT DARMSTADT
KARLSRUHER INSTITUT FUER TECHNOLOGIE
TECHNISCHE UNIVERSITÄT DRESDEN
CESKE VYSOKE UCENI TECHNICKE V PRAZE
RUHR-UNIVERSITÄT BOCHUM

Zahájení:

1. 1. 2016

Ukončení:

31.12. 2018

Rozpočet:

9 634 573,75 EUR


Obsah projektu:


Podíl obnovitelné energie na trhu jako snaha o omezení produkce skleníkových plynů rapidně narůstá. Množství obnovitelné energie dodávané do sítě však závisí na denní době a povětrnostních podmínkách. Dokud nebude k dispozici vyspělá ekonomicky výhodná technologie, která umožní velkokapacitní skladování energie, musí tyto energetické výkyvy doplňovat konvenční tepelné elektrárny.  Všechny dosavadní analýzy energetického trhu předpokládají , že se tento stav nezmění ještě minimálně následujích 50 let. Klasické elektrárny musí konkurovat tomuto rychlému rozmachu obnovitelné energie. Stávající technologie konvenčním elektrárnám umožní zvýšení učinnosti pouze s omezením životnosti vyšším opotřebením a poškozením kvůli zvýšujícímu se počtu (kratších) operačních cyklů. Aby se srovnaly nároky poptávky s výkyvy produkce z obnovitelných zdrojů, a to s co nejnižší spotřebou a emisemi a bez negativních dopadů na operační cykly elekráren, je potřeba zavádět nové technologie. Partneři projektu FLEXTURBINE vyvinuly středně až dlouhodobou technologickou cestovní mapu pro budoucí i stávající elektrárny. Prezentovaný project FLEXTURBINE je prvním krokem v těchto technologických procesech a skládá se z: (1) nových řešení pro rozšíření operačního rozsahu k přepovězení a kontrole výkyvů, (2) vylepšení designu těsnění a ložisek pro zvýšení životnosti turbiny a její výkonnosti snížením degradace/škod a (3) zlepšení řízené životnosti prostřednictvím lepší kontroly a predikce kritických částí, čímž dojde ke snížení nákladů díky flexibilnějším servisním intervalům a plánovaným odstávkám, díky méně častým neplánovaným výpadkům. Ve všech těchto oblastech budou vyvíjeny individuální technologie – od TRL3 do TRL4-6. Projekt FLEXTURBINE propojí nejvýznamnější evropské výrobce turbín, renomované výzkumné instituce a univerzity. Zapojuje operátory výroby a distribuce energie, a tak získává zpětnou vazbu uživatelů a umožňuje propojení /provázání technologií vzešlých z projektu FLEXTURBINE v elekrárnách po celém světě. 


Webová stránka:

www.flexturbine.eu

Aktuality

Úspěšná mise bavorských firem v COMTES FHT a.s.

8.7.2017

Ve dnech 21. a 22. června se v COMTES FHT a.s. v Dobřanech uskutečnila mise českých a bavorských firem s cílem podpořit navázání mezinárodní výzkumně-vývojové spolupráce v oblasti materiálových technologií. ... více

Vstup do klastru CZECHIMPLANT

20.6.2017

COMTES FHT a.s. je nově členem klastru CZECHIMPLANT, z.s.. COMTES FHT se stal členem klastru ke dni 15. června 2017. ... více

Novinky e-mailem

Přihlaste se
Pravidelné novinky a informace ...