OKO MATECH II

Oborová kontaktní organizace pro nové materiály a pokročilé technologie II (OKO MATECH II)

Projekt OKO MATECH II navazuje na úspěšný projekt programu EUPRO II řešený COMTES FHT a.s. Má za cíl průběžně poskytovat českým subjektům komplexní služby týkající se podpory výzkumu a vývoje (VaV) na mezinárodním poli, především pak v  Evropském výzkumném prostoru (ERA). Aktivity projektu míří do tří hlavních oblastí - vydávání publikací mapujících dotační systém výzkumu a vývoje v ČR a EU, dále pořádání odborných konferencí a dalších akcí popularizujících vědu a výzkum a mezinárodní spolupráci a informační servis o dotačních titulech, včetně konzultací projektových návrhů.

 

Aktuální výzvy k podávání projektů ve veřejných soutěžích:

1. Veřejná soutěž programu Národní centra kompetence TA ČR

https://tacr.cz/index.php/cz/programy/narodni-centra-kompetence-1/prvni-verejna-soutez.html


2. Dne 6. 6. 2018 bude vyhlášena 6. veřejná soutěž programu DELTA, v rámci níž se předpokládá spolupráce s partnery z následujících zemí:

•    Čínská lidová republika – provincie Jiangsu a Zhejiang
•    Čínská republika - Taiwan
•    Korejská republika
•    Spolková republika Německo
•    Vietnamská socialistická republika
•    Stát Izrael

https://tacr.cz/index.php/cz/novinky/1329-partnerske-v-6-verejne-soutezi-programu-delta.html

Připravované konference s podporou OKO MATECH II:

  • METAL 2018 - 23. - 25. května 2018, Brno, registraci a bližší informace ke konferenci najdete na www.metal2018.com
  • COMAT 2018 - 14. - 16. listopadu 2018, Plzeň, registraci a bližší informace najdete na www.comat.cz

 

Aktuální pořádané semináře:

 

LOGO MŠMTNa řešení projektu LTI18017 - Oborová kontaktní organizace pro nové materiály a pokročilé technologie II je poskytnuta podpora MŠMT v rámci programu INTER-EXCELLENCE, podprogramu INTER-INFORM.