OP PIK Aplikace

logo EU OP PIKlogo mpo
Hlavním cílem programu je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Výsledky těchto činností povedou k zavádění inovací vyšších řádů a k tvorbě produktů konkurenceschopných na světových trzích. Specifická pozornost bude věnována výzkumu v oblasti průmyslových výzev a klíčových technologií (KETs), které mají značný potenciál pro urychlení modernizace firemní základny i pro vznik nových aplikačních oblastí a průmyslových odvětví.
 

Vývoj nové generace lineárních krokových pohonů pro nové bloky reaktorů VVER 1200 (1000)


Číslo projektu:

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004958

Koordinátor:

ŠKODA JS a.s.

Partneři:

COMTES FHT a.s., ZAT a.s.

Zahájení:

1. 3. 2016

Ukončení:

30. 6. 2019

Rozpočet:

16 406 150 Kč

Obsah projektu:

Vývoj nové generace lineárního krokového pohonu LKP-M/4 pro nové jaderné reaktory typu VVER. Lineární krokový pohon (LKP) se přímo účastní regulace výkonu reaktoru, a to vertikálním pohybem regulačního orgánu, který se pohybuje v kazetě paliva. Cílem vývoje nové generace LKP-M/4 je zvýšení jaderné bezpečnosti, komfortu obsluhy a konkurenceschopnosti. Součástí projektu je i vývoj elektronického systému pro řízení tohoto nového typu LKP.

Publicita:

Plakát k projektu zde

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

 VaV fluoropolymerových kompozitů s použitím čedičového plniva


Číslo projektu:

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004463

Koordinátor:

NACE Global s.r.o.

Partneři:

COMTES FHT a.s., SVÚM a.s.

Zahájení:

1. 7. 2016

Ukončení:

30. 6. 2019

Rozpočet:

12 640 000 Kč

Obsah projektu:

Projekt je zaměřen na V a V nových/optimalizovaných technologií povrchových úprav částí strojů a fluoropolymerových kompozitních materiálů s použitím čedičového plniva zejména pro tribologické aplikace, se zvláštním důrazem na používání nanotechnologie. Svým zaměřením projekt naplňuje hlavní cíle programu APLIKACE, získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.

Publicita:

Plakát k projektu zde

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Totální náhrady kloubů vyráběné z beta slitin Ti


Číslo projektu:

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004812

Koordinátor:

BEZNOSKA, s.r.o.

Partneři:

COMTES FHT a.s.

Zahájení:

1. 11. 2016

Ukončení:

29. 9. 2019

Rozpočet:

19 490 000 Kč

Obsah projektu:

Materiál použitý pro totální náhradu kyčelního kloubu je rozhodujícím faktorem pro životnost endoprotézy. Cílem projektu je vyrobit kyčelní implantát z nově vyvinuté slitiny titanu. Budou nalezeny vhodné tvářecí procedury pro zpracování nové biokompatibilní slitiny Ti-Nb-Ta-Zr-O. Na projektu se podílí výrobce implantátů Beznoska, s.r.o. a výzkumná organizace COMTES FHT a.s., která se specializuje na výzkum a vývoj kovových materiálů a disponuje vybavením pro tváření slitin Ti.

Publicita:

Plakát k projektu zde

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Výzkum a vývoj technologie výroby vysokopevných drátů pro hi-tech odvětví


Číslo projektu:

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004621

Koordinátor:

COMTES FHT a.s.

Partneři:

SVÚM a.s.

Zahájení:

1. 1. 2017

Ukončení:

31. 8. 2019

Rozpočet:

13 025 000 Kč

Obsah projektu:

Projekt se zaměřuje na výzkum a vývoj vedoucí ke zvýšení užitných vlastností materiálů intenzivní plastickou deformací pro nejnáročnější průmyslové aplikace (hodinářství, implantologie, letecký průmysl, šperky) pomocí kontinuálního protlačování a rotačního rychlokování. Bude provedeno zpracování materiálů, které jsou vhodné z hlediska použití, a budou vyvinuty hi-tech materiály, které předčí stávající materiály mechanickými vlastnostmi, stavem povrchu a cenou.

Publicita:

Plakát k projektu zde

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Aktuality

Konference ICPMAT

16.8.2017

COMTES FHT byl sponzorem 12. ročníku významné mezinárodní konference ICPMAT, která proběhla ve dnech 6. až 9. srpna v Košicích na Slovensku. ... více

Seminář Lomová mechanika v praxi

7.8.2017

COMTES FHT a. s. ve spolupráci s MSC.Software, s.r.o. si Vás dovolují pozvat na společný seminář na téma „Lomová mechanika v praxi“. ... více

Novinky e-mailem

Přihlaste se
Pravidelné novinky a informace ...