Výběrová řízení

 

 

 

Výběrová řízení společnosti COMTES FHT a.s.

Název

Výběrové řízení na dodávku a instalaci pracoviště pro 3D tisk kovů a CNC obrábění.

Status

aktuální

Pořadové číslo

CPV1804001

Termín

28.5.2018 - 10.7.2018

Popis

Předmět zakázky: Část 1 VZ: Dodávka a instalace zařízení pro 3D tisk, jehož technické parametry jsou uvedeny v příloze č. 2 zadávací dokumentace „Technická specifikace pro 3D tisk a CNC obráběcí centrum“. Část 2 VZ: Dodávka a instalace CNC obráběcího centra, jehož technické parametry jsou uvedeny v příloze č. 2 zadávací dokumentace „Technická specifikace pro 3D tisk a CNC obráběcí centrum“.

Detail výběrového řízení

Program Inovace - Inovační projekt - Výzva V.

20.7.2018

Hlavním cílem programu a Výzvy je posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím zvýšení využívání unikátních know-how z větší či menší části vzniklých ve spolupráci s akademickým a výzkumným sektorem, rozšíření know-how firem pro vlastní inovace. ... více

Program Smart Grids I (Distribuční sítě) - Výzva IV.

19.7.2018

Cílem Výzvy je zlepšení kvality, spolehlivosti, bezpečnosti a udržitelnosti dodávek elektřiny konečným zákazníkům a přiblížení se na úroveň obvyklou v zemích EU-15 za současné minimalizace úzkých profilů a integrace decentralizovaných zdrojů energie. ... více