HORIZON 2020

 

 

logo HORIZONT 2020

Rámcový program Evropské unie pro výzkum a inovace na období 2014 – 2020 určuje rámec pro unijní podporu výzkumných a inovačních činností. Více o programu Horizont 2020.

 

TURBO-REFLEX
TURBOmachinery REtrofits enabling FLEXible back-up capacity for the transition of the European energy system


Číslo projektu:

764545

Koordinátor

GENERAL ELECTRIC DEUTSCHLAND HOLDING GMBH

Partneři

ANSALDO ENERGIA SPA
COMTES FHT AS
ANSALDO ENERGIA SWITZERLAND AG
DOOSAN SKODA POWER SRO
GENERAL ELECTRIC (SWITZERLAND) GMBH
MAN DIESEL & TURBO SE
MITSUBISHI HITACHI POWER SYSTEMS EUROPE GMBH
MITSUBISHI HITACHI POWER SYSTEMS EUROPE LTD
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT
GAS NATURAL SDG SA
ARTTIC
ASINCO GMBH
KAPELANCZYK PAWEL MICHAL
T - ELEKTRONIK SRO
CRANFIELD UNIVERSITY
CESKE VYSOKE UCENI TECHNICKE V PRAZE
DEUTSCHES ZENTRUM FUER LUFT - UND RAUMFAHRT EV
KARLSRUHER INSTITUT FUER TECHNOLOGIE
LINKOPINGS UNIVERSITET
INSTYTUT MASZYN PRZEPLYWOWYCH IM ROBERTA SZEWALSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK - IMP PAN
TECHNISCHE UNIVERSITAET MUENCHEN
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FIRENZE
UNIVERSITAET STUTTGART
ZAPADOCESKA UNIVERZITA V PLZNI


Zahájení:

1. 10. 2017

Ukončení:

30. 9. 2020

Rozpočet:

8 150 416,25 EUR


Obsah projektu:


Energetický sektor představuje dvě třetiny celosvětových emisí CO2, a proto je zásadní pro zajištění budoucího zeleného růstu a dosažení celosvětových cílů snižování emisí. Podstatné snížení emisí CO2 lze dosáhnout pouze rozsáhlým zaváděním obnovitelných zdrojů energie, včetně zvláště nejbohatších zdrojů energie, větru a slunce. Jejich přerušovaná povaha však představuje pro energetický systém významné výzvy, neboť špičkový požadavek ze systému a špičková výroba z těchto přerušovaných zdrojů se nepřekrývají. Jelikož nejsou k dispozici žádná rozsáhlá řešení pro ukládání dat, jsou zapotřebí další zálohovací kapacity. Instalovaná fosilní kapacita je dostatečně velká, aby poskytla tuto záložní energii. Rostliny však byly navrženy pro základní zatížení, což má za následek zvýšené opotřebení a náklady díky cyklickému provozu a zbytečně vysokým emisím v počáteční fázi.
Poskytování technologických upgradů na modernizaci instalovaných elektráren, které umožňují flexibilní provoz bez penalizace za život, náklady a emise, je příležitostí rychle poskytnout potřebnou kapacitu zálohování, aby udržel energetický systém stabilní a pružný a současně umožnil vyšší podíly na obnovitelných zdrojích.
TURBO-REFLEX se bude řídit tímto přístupem a vybráním technologií pro dodatečné vybavení kritických částí tepelných elektráren, které již prokázaly experimentální důkaz koncepce a očekává se, že významně přispějí k flexibilnímu provozu. Tyto technologie snižují minimální zatížení, zvyšují sazby a snižují náklady na cyklus. Toho se dosáhne novými návrhy kompresorů pro provoz mimo konstrukci, technologie v dráze horkých plynů, spalovací komory a turbíny a novými materiály, modely a senzory pro monitorování a zajištění mechanické integrity při pružném provozu. Integrované hodnocení poskytne provozovatelům zařízení nejen technologický, ale i ekonomický přínos, čímž zajistí rychlou realizaci technologií TURBO-REFLEX.

Tisková zpráva

Ke stažení zde

 

Ukončené projekty:

FLEXTURBINE
Flexible Fossil Power Plants for the Future Energy Market through new and advanced Turbine Technologies


Číslo projektu:

653941

Koordinátor

DOOSAN SKODA POWER S.R.O.

Partneři

ANSALDO ENERGIA SWITZERLAND AG
COMTES FHT AS
ANSALDO ENERGIA SPA
GENERAL ELECTRIC DEUTSCHLAND HOLDING GMBH
MAN DIESEL & TURBO SE
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT
NUOVO PIGNONE SRL
ARTTIC
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FIRENZE
ZAPADOCESKA UNIVERZITA V PLZNI
TECHNISCHE UNIVERSITÄT MÜNCHEN
UNIVERSITA DI PISA
University of Belgrade - Faculty of Mechanical Engineering
LULEA TEKNISKA UNIVERSITET
LINKOPINGS UNIVERSITET
POLITECNICO DI MILANO
TECHNISCHE UNIVERSITAT DARMSTADT
KARLSRUHER INSTITUT FUER TECHNOLOGIE
TECHNISCHE UNIVERSITÄT DRESDEN
CESKE VYSOKE UCENI TECHNICKE V PRAZE
RUHR-UNIVERSITÄT BOCHUM

Zahájení:

1. 1. 2016

Ukončení:

31.12. 2018

Rozpočet:

9 634 573,75 EUR


Obsah projektu:


Podíl obnovitelné energie na trhu jako snaha o omezení produkce skleníkových plynů rapidně narůstá. Množství obnovitelné energie dodávané do sítě však závisí na denní době a povětrnostních podmínkách. Dokud nebude k dispozici vyspělá ekonomicky výhodná technologie, která umožní velkokapacitní skladování energie, musí tyto energetické výkyvy doplňovat konvenční tepelné elektrárny.  Všechny dosavadní analýzy energetického trhu předpokládají , že se tento stav nezmění ještě minimálně následujích 50 let. Klasické elektrárny musí konkurovat tomuto rychlému rozmachu obnovitelné energie. Stávající technologie konvenčním elektrárnám umožní zvýšení učinnosti pouze s omezením životnosti vyšším opotřebením a poškozením kvůli zvýšujícímu se počtu (kratších) operačních cyklů. Aby se srovnaly nároky poptávky s výkyvy produkce z obnovitelných zdrojů, a to s co nejnižší spotřebou a emisemi a bez negativních dopadů na operační cykly elekráren, je potřeba zavádět nové technologie. Partneři projektu FLEXTURBINE vyvinuly středně až dlouhodobou technologickou cestovní mapu pro budoucí i stávající elektrárny. Prezentovaný project FLEXTURBINE je prvním krokem v těchto technologických procesech a skládá se z: (1) nových řešení pro rozšíření operačního rozsahu k přepovězení a kontrole výkyvů, (2) vylepšení designu těsnění a ložisek pro zvýšení životnosti turbiny a její výkonnosti snížením degradace/škod a (3) zlepšení řízené životnosti prostřednictvím lepší kontroly a predikce kritických částí, čímž dojde ke snížení nákladů díky flexibilnějším servisním intervalům a plánovaným odstávkám, díky méně častým neplánovaným výpadkům. Ve všech těchto oblastech budou vyvíjeny individuální technologie – od TRL3 do TRL4-6. Projekt FLEXTURBINE propojí nejvýznamnější evropské výrobce turbín, renomované výzkumné instituce a univerzity. Zapojuje operátory výroby a distribuce energie, a tak získává zpětnou vazbu uživatelů a umožňuje propojení /provázání technologií vzešlých z projektu FLEXTURBINE v elekrárnách po celém světě. 


Webová stránka:

www.flexturbine.eu

Den otevřených dveří - 17.10.2019

11.9.2019

Vážení obchodní přátelé, dovolte, abychom Vás pozvali na Den otevřených dveří, který se bude konat 17. 10. 2019. ... více

Otevření mateřské školy Dobřany

3.9.2019

Včera se poprvé otevřely dveře mateřské školy. ... více