OKO MATECH II

Oborová kontaktní organizace pro nové materiály a pokročilé technologie II (OKO MATECH II)

Projekt OKO MATECH II navazuje na úspěšný projekt programu EUPRO II řešený COMTES FHT a.s. Má za cíl průběžně poskytovat českým subjektům komplexní služby týkající se podpory výzkumu a vývoje (VaV) na mezinárodním poli, především pak v  Evropském výzkumném prostoru (ERA). Aktivity projektu míří do tří hlavních oblastí - vydávání publikací mapujících dotační systém výzkumu a vývoje v ČR a EU, dále pořádání odborných konferencí a dalších akcí popularizujících vědu a výzkum a mezinárodní spolupráci a informační servis o dotačních titulech, včetně konzultací projektových návrhů.

Aktuálně vyhlášené výzvy:

Agentura pro podnikání a inovace

Technologická agentura ČR sekce Programy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

M-ERA.NET

INTER-ACTION - spolupráce ČR-Indie

 

Průvodce systémem veřejné podpory VaVaI v ČR - publikaci najdete na našich stránkách ke stažení

 

Připravované konference s podporou OKO MATECH II

 • METAL 2019 - 22. - 24. května 2019, Brno, registrace a ostatní informace naleznete na www.metalconference.eu
 • NANOCON - 16. - 18. října 2019, Brno, registrace a ostatní informace naleznete na www.nanocon.eu

Uskutečněné konference s podporou OKO MATECH II

 • METAL 2018 - 23. - 25. května 2018, Brno, informace naleznete na www.metal2018.com
 • COMAT 2018 - 14. - 16. listopadu 2018, Plzeň, informace naleznete na www.comat.cz
 • NANOCON - 17. - 19. října 2018, Brno, rnformace naleznete na www.nanocon.eu

Semináře

 • Informační den INTER-EUREKA a EUROSTARS-2 - 28.2.2019 na MŠMT
  více informací zde
 • Finanční aspekty programu Horizont 2020 pořádané Technologickým centrem AV ČR - 8. 3. 2019
  více informací zde

 

LOGO MŠMTNa řešení projektu LTI18017 - Oborová kontaktní organizace pro nové materiály a pokročilé technologie II je poskytnuta podpora MŠMT v rámci programu INTER-EXCELLENCE, podprogramu INTER-INFORM.