OKO MATECH II

Oborová kontaktní organizace pro nové materiály a pokročilé technologie II (OKO MATECH II)

Projekt OKO MATECH II navazuje na úspěšný projekt programu EUPRO II řešený COMTES FHT a.s. Má za cíl průběžně poskytovat českým subjektům komplexní služby týkající se podpory výzkumu a vývoje (VaV) na mezinárodním poli, především pak v  Evropském výzkumném prostoru (ERA). Aktivity projektu míří do tří hlavních oblastí - vydávání publikací mapujících dotační systém výzkumu a vývoje v ČR a EU, dále pořádání odborných konferencí a dalších akcí popularizujících vědu a výzkum a mezinárodní spolupráci a informační servis o dotačních titulech, včetně konzultací projektových návrhů.

Aktuálně vyhlášené výzvy včetně základních informací najdete v aktualitách. Podrobné informace k výzvám zveřejňují:

Agentura pro podnikání a inovace

Technologická agentura ČR sekce Programy

 

Průvodce systémem veřejné podpory VaVaI v ČR - publikaci najdete na našich stránkách ke stažení

 

Připravované konference s podporou OKO MATECH II

  • COMAT 2018 - 14. - 16. listopadu 2018, Plzeň, registraci a bližší informace najdete na www.comat.cz
  • NANOCON - 17. - 19. října 2018, Brno, registraci a bližší informace najdete na www.nanocon.eu

Uskutečněné konference s podporou OKO MATECH II

  • METAL 2018 - 23. - 25. května 2018, Brno, informace naleznete na www.metal2018.com

 

Semináře

 

LOGO MŠMTNa řešení projektu LTI18017 - Oborová kontaktní organizace pro nové materiály a pokročilé technologie II je poskytnuta podpora MŠMT v rámci programu INTER-EXCELLENCE, podprogramu INTER-INFORM.