MPO TRIO

  

FV40370 - Výzkum a vývoj a optimalizace obrábění obtížně obrobitelných materiálů

Doba řešení 1/2019 - 12/2021
Konsorcium K.M.TRADE,spol.s r.o., VUSTE-APIS, s.r.o., COMTES FHT a.s. 

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu bude výzkum a vývoj optimalizace technologie obrábění (především frézování) obtížně obrobitelných materiálů z vysoce legovaných zušlechtěných nástrojových ocelí ve stavu po zušlechtění a jakostí ve stavu žíhaném pomocí prostředků, které nabízí prostředí Průmysl 4.0. S ohledem na stávající výzkumné a podnikatelské aktivity a na strategii dalšího rozvoje uchazeče-koordinátora, a dalších účastníků bude hlavní cíl projektu naplňován následujícími třemi dílčími cíli:

A. Technologie optimalizace obrábění představitelů obrobků z obtížně obrobitelných materiálů
B. Znalostní systém pro volbu základních technologických parametrů a nástrojů při obrábění obtížně obrobitelných materiálů s cílem zvýšit adaptabilitu a efektivitu prostřednictvím interdisciplinárně zaměřeného výzkumu (technologie obrábění + IT znalostní systémy).
C. Vývoj a ověření systémy dálkového přenosu zpracování dat pro obráběcí provozy s cílem využít strategii Průmysl 4.0 při zpracováním rozsáhlých dat technologií IoT a jejich zpracováním v prostředí cloudu.  

 

 FV40166 - Hodnocení degradovaných ocelí pro stavbu turbin a přehříváků elektrárenských kotlů

Doba řešení 1/2019 - 12/2022
Konsorcium UJP PRAHA a.s., České vysoké učení technické v Praze, COMTES FHT a.s. 

Cíl projektu

Hlavními cíli projektu je zaprvé vytvoření kvalifikovaných postupů stanovení mechanických vlastností na zkušebních mikro tělesech spolu s vytvořením expozičního zařízení, které umožní aplikaci těchto metod i bez zásahu do turbíny či do tlakových systémů uhelných elektráren. Tímto krokem se zajistí možnost aplikace metod stanovení mechanických vlastností na malých objemech materiálu, čímž dojde ke zvýšení příjmu vstupních dat pro zvyšování provozní bezpečnosti a prodlužování životnosti turbínových soustav a teplosměnných ploch. Znalost materiálových dat degradovaných turbínových ocelí a postupů jak je získat je podmínkou pro úspěšné opravy a rekonstrukce těchto zařízení na českém trhu i v zahraničí. Druhým hlavním cílem je v návaznosti na již objevující se poruchy tlakových systémů v zahraničí, stanovit kritický stav degradace umožňující ještě provedení opravných svarových spojů a v návaznosti na něj zpracovat postup (postupy) výroby opravných homogenních svarových spojů mezi novými a teplotně degradovanými vybranými austenitickými ocelemi. Reálně se jedná o problém, se kterým se bude Česká energetika potýkat a to konkrétně na nově rekonstruovaných jednotkách ETU II (Tušimice II), EPR II (Prunéřov II) a novém zdroji ELE (Ledvice). Stanovení stupně strukturních změn, které již neumožní vytvoření kvalitního homogenního svarového spoje, příprava a aplikace těchto opravných svařovacích postupů výrazně sníží doby neplánovaných odstávek a zajistí tak enormní úsporu finančních prostředků za nevýrobu energií.  

  

FV30298 - Výzkum a vývoj lisovacích nástrojů s vyšší životností určených pro protlačování kovů za tepla

Doba řešení 3/2018 - 12/2020
Konsorcium K.M.TRADE,spol.s r.o., VUSTE-APIS, s.r.o., COMTES FHT a.s. 

Cíl projektu

Hlavním cílem navrhovaného projektu je vyvinout a zavést výrobu lisovacích nástroje /lisovací hlavy/ s vyšší životností s využitím výsledků a dosud získaných poznatků z technologie výroby vysoce výkonných niklových slitin, použití speciálních návarů, vysoce odolných povlaků a vysokorychlostních žáruvzdorných nástřiků. Nové řešení musí splňovat požadavky na zvýšení životnosti lisovacího nástroje a kvalitativní parametry jeho použití.

Cíle programového projektu jsou následující:
- vývoj a výběr optimálního řešení při výrobě lisovacího nástrojů s cílem zvýšení jeho životnosti a dodržení požadovaných kvalitativních parametrů;
- zavedení technologie výroby lisovacích nástrojů s vyšší životností pro protlačování;
- stanovení provozních podmínek a způsobů použití inovovaného lisovacích nástrojů;
- vytvoření znalostního internetového portálu pro podporu inovací a výroby lisovacích nástrojů.

  

FV20147 - Nová generace kloubních implantátů vyrobených z beta slitiny Ti

Doba řešení 7/2017 - 6/2021
Konsorcium BEZNOSKA, s.r.o., Univerzita Karlova, COMTES FHT a.s. 

Cíl projektu

Cílem projektu je vyrobit prototyp plně funkční tj. implantabilní necementované náhrady kyčelního kloubu z tvářeného stavu slitiny Ti-Nb-Ta-Zr-O, která bude vyhovovat zákonným požadavkům a normám.

V rámci řešení projektu budou dosaženy zejména tyto dílčí cíle:
1. Vytvoření materiálového modelu a jeho ověření plastometrickými zkouškami slitin.
2. Návrh a ověření vhodné tvářecí procedury a tepelného zpracování.
3. Experimentální a teoretický popis vlivu tváření na mechanické vlastnosti.
4. Ověření proveditelnosti povrchových úprav na nové slitině.
5. Návrh a realizace zápustkového kování.
6. Výroba testovacích kusů implantátu, vč. povrchových úprav. Zkoušky únavové odolnosti výsledného implantátu v souladu s normou.
7. Příprava implantátu pro klinické zkoušky.

Udělení nového patentu

13.4.2021

Společnosti COMTES FHT a.s. byl udělen patent s názvem ,,Monolitické těleso obsahující paměťovou slitinu a způsob jeho výroby". ... více

Tisková zpráva - dokončení výstavby vývojového pracoviště pro indukční tepelné zpracování

26.3.2021

Společnost COMTES FHT a.s. dokončila výstavbu vývojového pracoviště pro indukční tepelné zpracování. ... více