Projekty

V této sekci naleznete informace o projektech, které řeší výzkumná společnost COMTES FHT a.s. Aktuální seznam projektů je k dispozici v Centrální evidenci projektů na serveru www.rvvi.cz
V rámci řešení projektů a spolupráce s průmyslem v rámci kolaborativního a smluvního výzkumu vznikají výsledky VaV, které si také můžete prohlédnout na stránkách www.rvvi.cz.

 

Mezi naše největší projekty patří:

 

Výzkum pokročilých ocelí s unikátními vlastnostmi - COMEX

Projekt je zaměřen na dosažení parametrů nebo kombinací více vlastností u vybraných druhů moderních ocelí s důrazem na optimalizaci korozní odolnosti, odolnost proti vodíkovému zkřehnutí, odolnost proti vzniku trhlin na střižných hranách, teplotní stabilitu, modul pružnosti nebo životnost v kombinaci s vynikajícími mechanickými vlastnostmi. Využití výsledků míří k materiálům pro dopravní techniku energetiku a pro produktovody umístěné v mořské vodě a v arktických podmínkách.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

 

Předaplikační výzkum funkčně graduovaných materiálů pomocí aditivních technologií - GRAMATECH

Projekt je zaměřen na zvýšení výzkumného výkonu Centra ZMMC ve VaV funkčně graduovaných materiálů pomocí aditivních technologií. Náplní projektu s rozpočtem 84,5 mil. Kč je věcně a časově provázaný komplex výzkumných, investičních a podpůrných aktivit, vč. pořízení zařízení pro 3D tisk pomocí přímé laserové depozice. Bude realizován 30ti členným týmem výzkumníků a techniků od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2022 v Dobřanech. Místem dopadu jeho realizace je celé území ITI Plzeňské metropolitní oblasti

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.Vědeckotechnický park COMTES FHT

COMTES FHT a.s. zahájil výstavbu technologicky zaměřeného Vědeckotechnického parku. Areál tří budov byl dokončen na podzim 2019 a nabízí firmám zázemí laboratoře, dílny, multifunkční sál ale také 3D tiskárnu, dobíjecí stanici pro elektromobily a mateřskou školu. Vědeckotechnický park má podporu jak sídelního města Dobřany, tak Plzeňského kraje. Počítá se také se zapojením sousedního Karlovarského kraje. Postupně by měl pomoci vzniku více než až osmi desítek vysoce kvalifikovaných pracovních míst.

 

 

 

 

 

 

 

Více informací k projektu


FormPlanet 

Projekt FormPlanet si klade za cíl vyvinout a demonstrovat integrovaný ekosystém (open innovation test bed) nabízející nové metodiky testování pro charakterizování vlastností plechů, předpovídání provedení dílů a předcházení ztrátám v průmyslu při tváření plechů, řešení nadcházejících výzev v oblasti tvářitelnosti a hodnocení kvality dílů. Tento projekt bude podporovat široké použití vysoce pevných plechových materiálů a zároveň sníží výrobní náklady a čas uvedení na trh pro plechové výrobky v různých průmyslových odvětvích.

Více informací o projektu

Udělení nového patentu

13.4.2021

Společnosti COMTES FHT a.s. byl udělen patent s názvem ,,Monolitické těleso obsahující paměťovou slitinu a způsob jeho výroby". ... více

Tisková zpráva - dokončení výstavby vývojového pracoviště pro indukční tepelné zpracování

26.3.2021

Společnost COMTES FHT a.s. dokončila výstavbu vývojového pracoviště pro indukční tepelné zpracování. ... více