Projekty

V této sekci naleznete informace o projektech, které řeší výzkumná společnost COMTES FHT a.s. Aktuální seznam projektů je k dispozici v Centrální evidenci projektů na serveru www.rvvi.cz
V rámci řešení projektů a spolupráce s průmyslem v rámci kolaborativního a smluvního výzkumu vznikají výsledky VaV, které si také můžete prohlédnout na stránkách www.rvvi.cz.

 

Mezi naše největší projekty patří:

Vědeckotechnický park COMTES FHT

vizualizace VTP

COMTES FHT a.s. zahájil výstavbu technologicky zaměřeného Vědeckotechnického parku. Areál tří budov byl dokončen na podzim 2019 a nabízí firmám zázemí laboratoře, dílny, multifunkční sál ale také 3D tiskárnu, dobíjecí stanici pro elektromobily a mateřskou školu. Vědeckotechnický park má podporu jak sídelního města Dobřany, tak Plzeňského kraje. Počítá se také se zapojením sousedního Karlovarského kraje. Postupně by měl pomoci vzniku více než až osmi desítek vysoce kvalifikovaných pracovních míst.

Více informací k projektu


TURBOREFLEX

logo HORIZONT 2020

Energetický sektor představuje dvě třetiny celosvětových emisí CO2, a proto je zásadní pro zajištění budoucího zeleného růstu a dosažení celosvětových cílů snižování emisí. Podstatné snížení emisí CO2 lze dosáhnout pouze rozsáhlým zaváděním obnovitelných zdrojů energie, včetně zvláště nejbohatších zdrojů energie, větru a slunce. Jejich přerušovaná povaha však představuje pro energetický systém významné výzvy, neboť špičkový požadavek ze systému a špičková výroba z těchto přerušovaných zdrojů se nepřekrývají. Jelikož nejsou k dispozici žádná rozsáhlá řešení pro ukládání dat, jsou zapotřebí další zálohovací kapacity. Instalovaná fosilní kapacita je dostatečně velká, aby poskytla tuto záložní energii. Rostliny však byly navrženy pro základní zatížení, což má za následek zvýšené opotřebení a náklady díky cyklickému provozu a zbytečně vysokým emisím v počáteční fázi.
Poskytování technologických upgradů na modernizaci instalovaných elektráren, které umožňují flexibilní provoz bez penalizace za život, náklady a emise, je příležitostí rychle poskytnout potřebnou kapacitu zálohování, aby udržel energetický systém stabilní a pružný a současně umožnil vyšší podíly na obnovitelných zdrojích.
TURBO-REFLEX se bude řídit tímto přístupem a vybráním technologií pro dodatečné vybavení kritických částí tepelných elektráren, které již prokázaly experimentální důkaz koncepce a očekává se, že významně přispějí k flexibilnímu provozu. Tyto technologie snižují minimální zatížení, zvyšují sazby a snižují náklady na cyklus. Toho se dosáhne novými návrhy kompresorů pro provoz mimo konstrukci, technologie v dráze horkých plynů, spalovací komory a turbíny a novými materiály, modely a senzory pro monitorování a zajištění mechanické integrity při pružném provozu. Integrované hodnocení poskytne provozovatelům zařízení nejen technologický, ale i ekonomický přínos, čímž zajistí rychlou realizaci technologií TURBO-REFLEX.

Více o projektu 

 

Západočeské materiálově metalurgické centrum - ZMMC

Budova ZMMC

Západočeské materiálově metalurgické centrum je regionální výzkumné centrum, které se specializuje na vývoj moderních kovových materiálů a na technologie jejich výroby a zpracování. Centrum vyvíjí například procesy s řízenou mikrostrukturou ocelí, profily z nanostrukturního titanu, využitelné ve stomatologii nebo chirurgii nebo speciální slitiny a superslitiny pro jaderné strojírenství.

Více informací o projektu

Zákaznický den pro strojírenské firmy zabývající se svařováním

15.9.2020

8. září 2020 se v multifunkčním sále VTP Comtes konal Zákaznický den pro strojírenské firmy zabývající se svařováním. ... více

Noví nájemníci

10.9.2020

Od 1.9.2020 se do prostor VTP COMTES nastěhovali další nájemníci. Jedná se o firmy RAPTECH s.r.o., Smart Technologies s.r.o. a Peartec s.r.o. ... více