GAČR

Grantová agentura České republiky podporuje projekty základního výzkumu. COMTES FHT a.s. v současné době řeší níže uvedené projekty podpořené touto agenturou. Webové stránky GA ČR: www.gacr.cz


 

Vliv komplexních a cyklických módů zatěžování na životnost strojních součástí vyrobených metodou 3D tisku


Příjemce:

Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.

Další účastník:
COMTES FHT a.s., České vysoké účení technické v Praze, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Zahájení:

01. 01. 2019

Ukončení:

31. 12. 2021

Obsah projektu:


Aditivní výroba je perspektivní moderní výrobní technologie, která nachází stále větší uplatnění v nejrůznějších průmyslových odvětvích. Potenciál této technologie nejlépe dokládá trvalý nárůst objemu trhu a pronikání do výroby konstrukčních částí v automobilovém i leteckém průmyslu. Experimentální část projektu je věnována nízkocyklové únavě a deformačnímu zpevnění 3D tištěných materiálů. Na experimentální část navazuje část teoretická, která je věnována popisu a modelování těchto jevů. Obecným cílem projektu je tedy vývoj modelů, modelovacích technik, kalibračních procedur a experimentální pevnostní analýzy, které jsou rozhodující pro expanzi technologie 3D tisku ve výrobě konstrukčních částí strojů. Pro dosažení objektivity je v projektu kladen důraz na srovnání a vymezení vlastností současných 3D tištěných materiálů s týmiž materiály připravenými tradičními výrobními technologiemi, tedy zejména tvářením. V projektu jsou dále studovány elastické vlny a termodynamika velkých plastických deformací v moderních materiálech obecně.

 

Aditivní výroba komplexních koncentrovaných slitin s gradientem složení


Příjemce:

Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta

Další účastník:
COMTES FHT a.s.

Zahájení:

01. 01. 2021

Ukončení:

31. 12. 2023

Obsah projektu:


Cílem projektu je vyrobit metodou 3D tisku komplexní koncentrované slitiny s gradientem složení za účelem optimalizace chemického složení z hlediska mikrostruktury, mechanických vlastností, teplotní odolnosti, korozní odolnosti a biokompatibility.

Udělení nového patentu

13.4.2021

Společnosti COMTES FHT a.s. byl udělen patent s názvem ,,Monolitické těleso obsahující paměťovou slitinu a způsob jeho výroby". ... více

Tisková zpráva - dokončení výstavby vývojového pracoviště pro indukční tepelné zpracování

26.3.2021

Společnost COMTES FHT a.s. dokončila výstavbu vývojového pracoviště pro indukční tepelné zpracování. ... více