GAČR

Grantová agentura České republiky podporuje projekty základního výzkumu. COMTES FHT a.s. v současné době řeší níže uvedené projekty podpořené touto agenturou. Webové stránky GA ČR: www.gacr.cz


 

Vliv komplexních a cyklických módů zatěžování na životnost strojních součástí vyrobených metodou 3D tisku


Příjemce:

Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.

Další účastník:
COMTES FHT a.s., České vysoké účení technické v Praze, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Zahájení:

01. 01. 2019

Ukončení:

31. 12. 2021

Obsah projektu:


Aditivní výroba je perspektivní moderní výrobní technologie, která nachází stále větší uplatnění v nejrůznějších průmyslových odvětvích. Potenciál této technologie nejlépe dokládá trvalý nárůst objemu trhu a pronikání do výroby konstrukčních částí v automobilovém i leteckém průmyslu. Experimentální část projektu je věnována nízkocyklové únavě a deformačnímu zpevnění 3D tištěných materiálů. Na experimentální část navazuje část teoretická, která je věnována popisu a modelování těchto jevů. Obecným cílem projektu je tedy vývoj modelů, modelovacích technik, kalibračních procedur a experimentální pevnostní analýzy, které jsou rozhodující pro expanzi technologie 3D tisku ve výrobě konstrukčních částí strojů. Pro dosažení objektivity je v projektu kladen důraz na srovnání a vymezení vlastností současných 3D tištěných materiálů s týmiž materiály připravenými tradičními výrobními technologiemi, tedy zejména tvářením. V projektu jsou dále studovány elastické vlny a termodynamika velkých plastických deformací v moderních materiálech obecně.

Nový biaxiální stroj pro zkoušky křížových vzorků (Biax 50 kN)

1.4.2020

COMTES FHT a.s. disponuje novým biaxiálním zkušebním strojem pro měření biaxiálního namáhání plechů a pro měření pokročilých FLC diagramů s nelineárními cestami deformace. ... více

COMTES FHT pomáhá s výrobou roušek

30.3.2020

COMTES FHT pomáhá místním švadlenkám s výrobou roušek. ... více