GAČR

Grantová agentura České republiky podporuje projekty základního výzkumu. COMTES FHT a.s. v současné době řeší níže uvedené projekty podpořené touto agenturou. Webové stránky GA ČR: www.gacr.cz


 

Vliv komplexních a cyklických módů zatěžování na životnost strojních součástí vyrobených metodou 3D tisku


Příjemce:

Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.

Další účastník:
COMTES FHT a.s., České vysoké účení technické v Praze, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Zahájení:

01. 01. 2019

Ukončení:

31. 12. 2021

Obsah projektu:


Aditivní výroba je perspektivní moderní výrobní technologie, která nachází stále větší uplatnění v nejrůznějších průmyslových odvětvích. Potenciál této technologie nejlépe dokládá trvalý nárůst objemu trhu a pronikání do výroby konstrukčních částí v automobilovém i leteckém průmyslu. Experimentální část projektu je věnována nízkocyklové únavě a deformačnímu zpevnění 3D tištěných materiálů. Na experimentální část navazuje část teoretická, která je věnována popisu a modelování těchto jevů. Obecným cílem projektu je tedy vývoj modelů, modelovacích technik, kalibračních procedur a experimentální pevnostní analýzy, které jsou rozhodující pro expanzi technologie 3D tisku ve výrobě konstrukčních částí strojů. Pro dosažení objektivity je v projektu kladen důraz na srovnání a vymezení vlastností současných 3D tištěných materiálů s týmiž materiály připravenými tradičními výrobními technologiemi, tedy zejména tvářením. V projektu jsou dále studovány elastické vlny a termodynamika velkých plastických deformací v moderních materiálech obecně.

Zákaznický den pro strojírenské firmy zabývající se svařováním

15.9.2020

8. září 2020 se v multifunkčním sále VTP Comtes konal Zákaznický den pro strojírenské firmy zabývající se svařováním. ... více

Noví nájemníci

10.9.2020

Od 1.9.2020 se do prostor VTP COMTES nastěhovali další nájemníci. Jedná se o firmy RAPTECH s.r.o., Smart Technologies s.r.o. a Peartec s.r.o. ... více