Výběrová řízení

 

 

 

Výběrová řízení společnosti COMTES FHT a.s.

Název

Vzdělávání zaměstnanců COMTES FHT a.s. v oblasti Odborné vzdělávání - II

Status

aktuální

Pořadové číslo

CPV1810001

Termín

5.10.2018 - 19.10.2018

Popis

Předmětem veřejné zakázky je zajištění vzdělávacích kurzů v oblasti Odborného vzdělávání, jejichž bližší specifikace je uvedena v příloze výzvy č. 3 Specifikace předmětu zakázky.

Detail výběrového řízení

Název

Vzdělávání zaměstnanců COMTES FHT a.s. v oblasti Odborné vzdělávání

Status

aktuální

Pořadové číslo

CPV1711002

Termín

10.9.2018 - 1.10.2018

Popis

Předmětem veřejné zakázky je zajištění vzdělávacích kurzů v oblasti Odborného vzdělávání, jejichž bližší specifikace je uvedena v příloze výzvy č. 3 Specifikace předmětu zakázky. Zakázka je dělena na 13 částí. Dodavatelé jsou oprávněni podat nabídky do jedné nebo více částí. V případě podání nabídek na více částí podá dodavatel samostatnou nabídku na každou část.

Detail výběrového řízení

Nové vybavení v COMTES FHT

1.10.2018

Na konci září byl v COMTES FHT a.s. instalován nový řádkovací elektronový mikroskop, který je vybaven vysokorychlostní EBSD kamerou a velmi citlivým EDS detektorem. ... více

EUREKA - 5. národní výzva

5.9.2018

Projekty EUREKA slouží civilním účelům a jsou zaměřeny na oblasti soukromého i veřejného sektoru. Jejich výstupem jsou špičkové výrobky, technologie a progresivní služby schopné prosadit se na trhu. ... více