Výběrová řízení

 

 

 

Výběrová řízení společnosti COMTES FHT a.s.

Název

Vzdělávání zaměstnanců COMTES FHT a.s. v oblasti Odborné vzdělávání

Status

aktuální

Pořadové číslo

CPV1711002

Termín

10.9.2018 - 1.10.2018

Popis

Předmětem veřejné zakázky je zajištění vzdělávacích kurzů v oblasti Odborného vzdělávání, jejichž bližší specifikace je uvedena v příloze výzvy č. 3 Specifikace předmětu zakázky. Zakázka je dělena na 13 částí. Dodavatelé jsou oprávněni podat nabídky do jedné nebo více částí. V případě podání nabídek na více částí podá dodavatel samostatnou nabídku na každou část.

Detail výběrového řízení

EUREKA - 5. národní výzva

5.9.2018

Projekty EUREKA slouží civilním účelům a jsou zaměřeny na oblasti soukromého i veřejného sektoru. Jejich výstupem jsou špičkové výrobky, technologie a progresivní služby schopné prosadit se na trhu. ... více

Vyhlášení 4. veřejné soutěže v programu TRIO

4.9.2018

TRIO je programem na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje se zaměřením na rozvoj potenciálu České republiky v oblasti klíčových technologií (KETs) jako jsou fotonika, mikroelektronika a nanoelektronika, nanotechnologie, průmyslové biotechnologie, pokročilé materiály a pokročilé výrobní technologie. ... více