Projekty

V této sekci naleznete informace o projektech, které řeší výzkumná společnost COMTES FHT a.s. Aktuální seznam projektů je k dispozici v Centrální evidenci projektů na serveru www.rvvi.cz
V rámci řešení projektů a spolupráce s průmyslem v rámci kolaborativního a smluvního výzkumu vznikají výsledky VaV, které si také můžete prohlédnout na stránkách www.rvvi.cz.

 

Mezi naše největší projekty patří:

Vědeckotechnický park COMTES FHT

vizualizace VTP

COMTES FHT a.s. zahájil výstavbu technologicky zaměřeného Vědeckotechnického parku. Areál tří budov, který bude dokončen na podzim 2019, nabídne firmám zázemí laboratoře, dílny, multifunkční sál ale také 3D tiskárnu, dobíjecí stanici pro elektromobily a mateřskou školu.Vědeckotechnický park má podporu jak sídelního města Dobřany, tak Plzeňského kraje. Počítá se také se zapojením sousedního Karlovarského kraje. Postupně by měl pomoci vzniku více než až osmi desítek vysoce kvalifikovaných pracovních míst.

Více informací k projektu

Flexturbine

logo HORIZONT 2020

Podíl obnovitelné energie na trhu jako snaha o omezení produkce skleníkových plynů rapidně narůstá. Množství obnovitelné energie dodávané do sítě však závisí na denní době a povětrnostních podmínkách. Dokud nebude k dispozici vyspělá ekonomicky výhodná technologie, která umožní velkokapacitní skladování energie, musí tyto energetické výkyvy doplňovat konvenční tepelné elektrárny.  Všechny dosavadní analýzy energetického trhu předpokládají , že se tento stav nezmění ještě minimálně následujích 50 let. Klasické elektrárny musí konkurovat tomuto rychlému rozmachu obnovitelné energie. Stávající technologie konvenčním elektrárnám umožní zvýšení učinnosti pouze s omezením životnosti vyšším opotřebením a poškozením kvůli zvýšujícímu se počtu (kratších) operačních cyklů. Aby se srovnaly nároky poptávky s výkyvy produkce z obnovitelných zdrojů, a to s co nejnižší spotřebou a emisemi a bez negativních dopadů na operační cykly elekráren, je potřeba zavádět nové technologie. Partneři projektu FLEXTURBINE vyvinuly středně až dlouhodobou technologickou cestovní mapu pro budoucí i stávající elektrárny. Prezentovaný project FLEXTURBINE je prvním krokem v těchto technologických procesech a skládá se z: (1) nových řešení pro rozšíření operačního rozsahu k přepovězení a kontrole výkyvů, (2) vylepšení designu těsnění a ložisek pro zvýšení životnosti turbiny a její výkonnosti snížením degradace/škod a (3) zlepšení řízené životnosti prostřednictvím lepší kontroly a predikce kritických částí, čímž dojde ke snížení nákladů díky flexibilnějším servisním intervalům a plánovaným odstávkám, díky méně častým neplánovaným výpadkům. Ve všech těchto oblastech budou vyvíjeny individuální technologie – od TRL3 do TRL4-6. Projekt FLEXTURBINE propojí nejvýznamnější evropské výrobce turbín, renomované výzkumné instituce a univerzity. Zapojuje operátory výroby a distribuce energie, a tak získává zpětnou vazbu uživatelů a umožňuje propojení /provázání technologií vzešlých z projektu FLEXTURBINE v elekrárnách po celém světě.

Více o projektu

 

Západočeské materiálově metalurgické centrum - ZMMC

Budova ZMMC

Západočeské materiálově metalurgické centrum je regionální výzkumné centrum, které se specializuje na vývoj moderních kovových materiálů a na technologie jejich výroby a zpracování. Centrum vyvíjí například procesy s řízenou mikrostrukturou ocelí, profily z nanostrukturního titanu, využitelné ve stomatologii nebo chirurgii nebo speciální slitiny a superslitiny pro jaderné strojírenství.

Více informací o projektu

Research on innovative corrosion resistant gradient tubes for biomass power generation installations - GRAMAT

Projekt GRAMAT je realizovaný s podporou grantu výzkumného programu Evropské unie Research Fund for Coal and Steel (RFCS)  - Evropský výzkumný fond uhlí a oceli – v rámci grantové smlouvy č. RFSR-CT-2013-00005.

Délka projektu: 07/2013 – 06/2017
Rozpočet projektu: 2 341 852 EUR

 

Hlavním cílem projektu je získat znalosti, které jsou nezbytné pro vývoj nové nízkonákladové technologie výroby trubek z polotovaru s gradientním chemickým složením po tloušťce stěny. Toto současně zajistí odolnost vůči creepovému zatížení (nízkolegovaný materiál - jádro trubky) a vysokoteplotním formám koroze (vysokolegovaný materiál - plášť trubky). Gradientní trubky budou válcované na stávajících výrobních zařízeních z polotovaru vyrobeného unikátní technologií odlévání.

Více informací o projektu

Nový přípravek pro testy hlubokého tažení plechů

8.2.2018

COMTES FHT se v rámci projektu DELTA vyvinul nový testovací přípravek ... více

Spolupráce s firmou Bilstein

26.1.2018

COMTES FHT a.s. spolupracuje s mnoha tuzemskými i zahraničními firmami na vývoji technologií tváření. Na přelomu roku 2017/2018 se zintenzivnila spolupráce COMTES FHT a.s. s německou firmou Bilstein. ... více

Novinky e-mailem

Přihlaste se
Pravidelné novinky a informace ...