Lidé

Vedení společnosti

Ing. Libor Kraus
Předseda představenstva

T: +420 377 197 302
E: libor.kraus@comtesfht.cz        

Libor Kraus

Dr. Ing. Zbyšek Nový
Místopředseda představenstva

T: +420 377 197 301
E: zbysek.novy@comtesfht.cz  

Zbysek Novy

Ing. Michal Zemko, Ph.D.
Výkonný ředitel společnosti
Člen představenstva

T: +420 377 197 303
E: michal.zemko@comtesfht.cz 

Michal Zemko

doc. Ing. Jan Džugan, Ph.D.
Ředitel pro výzkum a vývoj
Člen představenstva

T: +420 377 197 304
M: +420 775 201 421
E: jan.dzugan@comtesfht.cz 

Jan Dzugan

Gabriela Šleglová
Ekonomická ředitelka
Členka představenstva

T: +420 377 197 312
E: gabriela.sleglova@comtesfht.cz

Gabriela Sleglova

Obchod

Ing. Pavel Šuchmann
Technicko-obchodní konzultant

T: +420 377 197 305
M: +420 604 230 739  
E: pavel.suchmann@comtesfht.cz 

Pavel Šuchmann

Uwe Rüttgers
Obchodní zástupce
pro německy mluvící země

T: +49 89 24218 127
F: +49 89 24218 200
M: +49 160 90667850
E: uwe.ruettgers@comtesfht.com

Uwe Ruettgers

Vedoucí oddělení

Ing. Pavel Konopík, Ph.D.
Vedoucí oddělení Mechanické
zkoušení a termofyzikální měření

T: +420 377 197 350
M: +420 723 883 915
E: pavel.konopik@comtesfht.cz  

Pavel Konopik

Ing. Pavel Podaný, Ph.D.
Vedoucí oddělení Materiálové analýzy
Materiálová zkušební laboratoř
(akreditovaná laboratoř)

T: +420 377 197 340
M: +420 777 615 987
E: pavel.podany@comtesfht.cz 

Pavel Podany 

Zdeněk Podskalský
Vedoucí Provozního úseku

T: +420 377 197 360
M: +420 604 238 727
E: zdenek.podskalsky@comtesfht.cz 

Zdenek Podskalsky 

Ing. Michal Duchek
Vedoucí oddělení Metalurgické
technologie

T: +420 377 197 330
E: michal.duchek@comtesfht.cz 

Michal Duchek 

Ing. Antonín Prantl, CSc.
Vedoucí oddělení Počítačové
modelování

T: +420 377 197 320
E: antonin.prantl@comtesfht.cz     

Antonin Prantl
 

Sekretariát

Ivana Krausová
Asistentka ředitele

T: +420 377 197 311                 
E: ivana.krausova@comtesfht.cz

Ivana Krausova

Program Inovace - Inovační projekt - Výzva V.

20.7.2018

Hlavním cílem programu a Výzvy je posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím zvýšení využívání unikátních know-how z větší či menší části vzniklých ve spolupráci s akademickým a výzkumným sektorem, rozšíření know-how firem pro vlastní inovace. ... více

Program Smart Grids I (Distribuční sítě) - Výzva IV.

19.7.2018

Cílem Výzvy je zlepšení kvality, spolehlivosti, bezpečnosti a udržitelnosti dodávek elektřiny konečným zákazníkům a přiblížení se na úroveň obvyklou v zemích EU-15 za současné minimalizace úzkých profilů a integrace decentralizovaných zdrojů energie. ... více