Výzkumné centrum vstupuje do nové etapy

Ambiciózní projekt výzkumného centra kovových materiálů a technologií jejich výroby je po čtyřech letech u konce a společnost COMTES FHT a.s., která centrum vybudovala, může s úlevou oznámit – podařilo se.

V úterý 24. února 2015 proběhla v metalurgické hale nově vybudovaného Západočeského materiálově metalurgického centra slavnostní prezentace jeho výsledků a odstartování další jeho fáze - pětiletého období udržitelnosti. Akce se zúčastnila paní Ing. Rut Bízková, předsedkyně Technologické agentury ČR, pan Ivo Grüner, náměstek hejtmana pro regionální rozvoj, Mgr. Arnošt Marks, Ph.D., náměstek místopředsedy vlády pro VaV ,starosta Dobřan pan Bc. Martin Sobotka a mnoho dalších významných hostů.

Předseda představenstva a zároveň výkonný ředitel centra Ing. Libor Kraus seznámil přítomné s výsledky, kterých dobřanští výzkumnici dosáhli v době realizace Centra, a představil jeho plány pro následující pětileté období. Zdůraznil, že se úspěšně vybudované Centrum = COMTES FHT a.s. zaměřuje na výzkum a vývoj materiálů z nejrůznějších kovů, které již nyní nacházejí uplatnění v hutnictví, strojírenství, stavebnictví, energetice, ale také v dalších oborech, například ve zdravotnictví. Po projevech jednotlivých vyzvaných hostů se mohli všichni návštěvníci, jako jedni z prvních, přesvědčit, jak umí mohutný lis o tvářecí síle 2 500 tuny kovat docela sám. Po jedinečné podívané byl pro přítomné hosty uspořádán raut.

Informaci o slavnostní prezentaci ZMMC najdeme v mnoha médiích ve formě článků, televizních spotů a tiskových zpráv.  (ZAK TV, Plzeňský deník, Česká tisková kancelář, Český rozhlas, apod.).

Tisková zpráva ke stažení zde.

Ing. Libor Kraus

Obnovitelné zdroje energie - Výzva IV

7.8.2018

Cílem programu Obnovitelné zdroje energie je podpora výroby a distribuce energie pocházející z obnovitelných zdrojů. Podporovány budou zařízení s největší efektivitou a bez negativního vlivu na elektrizační soustavu. ... více

Program Inovace - Inovační projekt - Výzva V.

20.7.2018

Hlavním cílem programu a Výzvy je posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím zvýšení využívání unikátních know-how z větší či menší části vzniklých ve spolupráci s akademickým a výzkumným sektorem, rozšíření know-how firem pro vlastní inovace. ... více