CAD model čelistí pro padostroj

Pomocí topologické optimalizace byl vytvořen CAD model čelistí pro padostroj. Následně byly tyto čelisti vytisknuty z materiálu Ti-6Al-4V na zařízeni InssTek MX600. Po tisku bylo provedeno tepelné zpracování a obrobení funkčních ploch.

Napsali o nás...

13.8.2020

Jedna z nejvýznamnějších výzkumných organizací působících v Plzeňském kraji, společnost COMTES FHT a.s., dokončila v letošním roce některé významné investice a výrazně přispěla k realizaci Regionální inovační strategie Plzeňského kraje. ... více

Recertifikační audit systému řízení kvality ČSN EN ISO 9001:2016

10.8.2020

Počátkem srpna 2020 společnost COMTES FHT a.s. úspěšně prošla recertifikačním auditem systému řízení kvality ČSN EN ISO 9001:2016 ... více