CAD model čelistí pro padostroj

Pomocí topologické optimalizace byl vytvořen CAD model čelistí pro padostroj. Následně byly tyto čelisti vytisknuty z materiálu Ti-6Al-4V na zařízeni InssTek MX600. Po tisku bylo provedeno tepelné zpracování a obrobení funkčních ploch.

COVID-19

27.10.2020

I v tomto těžkém období je naše společnost stále v provozu. ... více

Instalace přístrojové vybavení korozní laboratoře

6.10.2020

Tento týden se instaluje přístrojové vybavení korozní laboratoře. ... více