H2020 FORMPLANET – Tvařitelnost kovových plechů a pokročilé metodiky zkoušení

Cílem projektu FormPlanet je vývoj inovativních zkušebních metod pro spolehlivý popis vlastností kovových plechů (tvářitelnost a parametry porušení) a predikce materiálového chování pro zajištění kvality výsledných produktů. Projekt se zabývá širokým rozsahem materiálů: oceli, hliníkové slitiny, titanové slitiny, niklové slitiny, měď a vice-vrstvé kovové plechy.

Doba trvání: 36 měsíců (leden 2019 – prosinec 2021)

Společnost COMTES FHT v rámci projektu vyvíjí spolehlivé a přesné metodiky výzkumu kovových plechů pomocí:

  • Dynamických tlakových zkoušek a zkoušek komponent 3-bodovým ohybem
  • Miniaturizovaných zkušebních těles (za vysokorychlostních podmínek zatěžování do 1000/s)
  • Alternativními testy pro vyhodnocení tvářitelnosti materiálu (zkouška hlubokého tažení, vice-osá zkouška tahem)

Pokročilé zkoušky kovových plechů vyžadují vysokou přesnost měření. Z toho důvodu jsou používány optické snímače deformace DIC (2D a 3D), vysokorychlostní kamery, tenzometry a kombinace DIC a vysokorychlostní termografie. V rámci projektu byl vyvinut zcela nový 2-osý zkušební systém s maximálním zatížením 50 kN. Tento systém umožňuje stanovení FLC diagramu za pomoci měření nelineárních deformačních cest zatěžování.

Chcete-li se dozvědět vice o projektu:

 

Udělení nového patentu

13.4.2021

Společnosti COMTES FHT a.s. byl udělen patent s názvem ,,Monolitické těleso obsahující paměťovou listinu a způsob jeho výroby". ... více

Tisková zpráva - dokončení výstavby vývojového pracoviště pro indukční tepelné zpracování

26.3.2021

Společnost COMTES FHT a.s. dokončila výstavbu vývojového pracoviště pro indukční tepelné zpracování. ... více