Nový biaxiální stroj pro zkoušky křížových vzorků (Biax 50 kN)

COMTES FHT a.s.  disponuje novým biaxiálním zkušebním strojem pro měření biaxiálního namáhání plechů a pro měření pokročilých FLC diagramů s nelineárními cestami deformace. Stroj disponuje robustním ocelovým rámem spolu vyvinutým v COMTES FHT a 4 samostatně ovladatelnými písty o silové kapacitě 50 kN. Rozmístění jednotlivých pístů dovoluje současné využití optického snímání pomocí DIC systému z jedné strany a potenciálně termografického snímání z opačné strany. Měřící stroj umožňuje ovládat jednotlivé písty tak, aby v průběhu zkoušky bylo ve dvou na sebe kolmých hlavních směrech dosaženo rozdílné úrovně deformace. Zatížení vzorku lze řídit pomocí stroje v řízené rychlosti pístu, pomocí napětí nebo pomocí DIC systému (např. ARAMIS od fy. GOM).

VTP COMTES dostal akreditaci

22.7.2020

Společnost vědeckotechnických parků ČR, z.s. uděluje COMTES FHT a.s. (VTP COMTES), Dobřany akreditaci. ... více