Nový biaxiální stroj pro zkoušky křížových vzorků (Biax 50 kN)

COMTES FHT a.s.  disponuje novým biaxiálním zkušebním strojem pro měření biaxiálního namáhání plechů a pro měření pokročilých FLC diagramů s nelineárními cestami deformace. Stroj disponuje robustním ocelovým rámem spolu vyvinutým v COMTES FHT a 4 samostatně ovladatelnými písty o silové kapacitě 50 kN. Rozmístění jednotlivých pístů dovoluje současné využití optického snímání pomocí DIC systému z jedné strany a potenciálně termografického snímání z opačné strany. Měřící stroj umožňuje ovládat jednotlivé písty tak, aby v průběhu zkoušky bylo ve dvou na sebe kolmých hlavních směrech dosaženo rozdílné úrovně deformace. Zatížení vzorku lze řídit pomocí stroje v řízené rychlosti pístu, pomocí napětí nebo pomocí DIC systému (např. ARAMIS od fy. GOM).

Udělení nového patentu

13.4.2021

Společnosti COMTES FHT a.s. byl udělen patent s názvem ,,Monolitické těleso obsahující paměťovou listinu a způsob jeho výroby". ... více

Tisková zpráva - dokončení výstavby vývojového pracoviště pro indukční tepelné zpracování

26.3.2021

Společnost COMTES FHT a.s. dokončila výstavbu vývojového pracoviště pro indukční tepelné zpracování. ... více