Nový stroj pro zkoušení mikro-tahových vzorků

V rámci rozvoje metodik testování miniaturizovaných vzorků si COMTES FHT a.s. pořídil nový stroj TiraTest se speciálními čelistmi pro testování mikro-tahových vzorků. 

Tento stroj se zvýšenou tuhostí je opatřen citlivějším siloměrem (třída přesnosti 0,1), větším silovým rozsahem (od -10 kN až do +10 kN pro zkoušení vysokopevných ocelí) a velmi stabilním řízením i pro velmi nízké rychlosti deformace. Díky přesnému snímání deformace vyhodnocené metodou digitální obrazové korelace (DIC) v systému ARAMIS je dosahováno vysoké kvality provedených testů a měřené výsledky jsou tak identické s výsledky standardních (velkých) vzorků.


Zákaznický den pro strojírenské firmy zabývající se svařováním

15.9.2020

8. září 2020 se v multifunkčním sále VTP Comtes konal Zákaznický den pro strojírenské firmy zabývající se svařováním. ... více

Noví nájemníci

10.9.2020

Od 1.9.2020 se do prostor VTP COMTES nastěhovali další nájemníci. Jedná se o firmy RAPTECH s.r.o., Smart Technologies s.r.o. a Peartec s.r.o. ... více