Nový stroj pro zkoušení mikro-tahových vzorků

V rámci rozvoje metodik testování miniaturizovaných vzorků si COMTES FHT a.s. pořídil nový stroj TiraTest se speciálními čelistmi pro testování mikro-tahových vzorků. 

Tento stroj se zvýšenou tuhostí je opatřen citlivějším siloměrem (třída přesnosti 0,1), větším silovým rozsahem (od -10 kN až do +10 kN pro zkoušení vysokopevných ocelí) a velmi stabilním řízením i pro velmi nízké rychlosti deformace. Díky přesnému snímání deformace vyhodnocené metodou digitální obrazové korelace (DIC) v systému ARAMIS je dosahováno vysoké kvality provedených testů a měřené výsledky jsou tak identické s výsledky standardních (velkých) vzorků.


Vyšla nová publikace!

10.7.2020

Vyšla nová publikace ,,Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu, vývoje a inovací v České republice - 2020". ... více

Zákaznický den pro strojírenské firmy zabývající se svařováním

3.7.2020

8. 9. 2020 pořádáme ,,Zákaznický den pro strojírenské firmy zabývající se svařováním". ... více