Položení základního kamene Vědeckotechnického parku

pokládání základního kamene

V pátek 19.5.2017 byla zahájena výstavba vědeckotechnického parku. Areál tří budov nabídne firmám zázemí laboratoře, dílny, multifunkční sál ale také 3D tiskárnu, dobíjecí stanici pro elektromobily a mateřskou školu.

„Projekt jsme do detailů připravovali skoro 4 roky. Mimo laboratoře či dílny pro podnikatelské subjekty včetně „start-upů“ jsou jeho součástí například i multifunkční sál či mateřská školka pro 20 dětí,“ uvedl dnes při pokládání základního kamene předseda představenstva COMTES FHT a.s. a jeden z jejích spolumajitelů Libor Kraus. Školka by měla začít fungovat už v roce 2018 a provozovat ji bude město Dobřany. K dispozici pro podnikající firmy tady bude například též 3D tiskárna nebo dobíjecí stanice pro elektromobily.

Nově budovaný vědeckotechnický park má podporu jak sídelního města Dobřany, tak Plzeňského kraje. Počítá se také se zapojením sousedního Karlovarského kraje. Postupně by měl pomoci vzniku více než až osmi desítek vysoce kvalifikovaných pracovních míst. “Jednoznačně se bude věnovat činnostem s vysokou mírou přidané hodnoty zaměřených na inovace, patenty či nové technologie. To znamená prakticky uplatnitelné výsledky výzkumu a vývoje v průmyslové výrobě,“ říká L. Kraus.

Řady vědeckotechnických parků vzniklých v ČR v minulých letech (celkem jich nyní je okolo 50) měla nebo stále má problém naplnit své kapacity. Vznikaly za pomoci dotačních programů bez vazby na konkrétní potřeby českého průmyslu a spoléhaly či stále spoléhají především na pomoc státu. Dobřanský park se sice teprve buduje, ale své využití už má z větší části zajištěno. „Počítáme s návazností na naše současné vývojářské kapacity, do nichž ho určitě zapojíme. Navíc máme dojednaný příslib více než deseti firem z celého regionu včetně dvou zahraničních, které jej též budou využívat. Do dokončení stavby chceme určitě přilákat další, umím si tu představit působení i několika „start-upů“, “ dodává Libor Kraus. Spolupráce je už domluvená též s jinými výzkumnými institucemi působícími v rámci vysokých škol.

Celý projekt je financován z Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR v kombinaci s prostředky společnosti COMTES FHT. Ta mj. využije úvěru od Raiffeisenbank. Stavební část zajišťuje společnost BÖGL a KRÝSL, k.s., která zvítězila ve výběrovém řízení.   

logo EU OP PIK   logo mpo

 

Nový biaxiální stroj pro zkoušky křížových vzorků (Biax 50 kN)

1.4.2020

COMTES FHT a.s. disponuje novým biaxiálním zkušebním strojem pro měření biaxiálního namáhání plechů a pro měření pokročilých FLC diagramů s nelineárními cestami deformace. ... více

COMTES FHT pomáhá s výrobou roušek

30.3.2020

COMTES FHT pomáhá místním švadlenkám s výrobou roušek. ... více