Strategické partnerství s poradenskou společností ALMA CG Česká republika

COMTES FHT a.s. zahájil spolupráci s přední světovou poradenskou společností ALMA CG, která již více než 30 let pomáhá firmám na celém světě se zajištěním financování inovačních projektů, zejména prostřednictvím využití daňového odpočtu výzkum a vývoj a dotačních zdrojů.

Společnost COMTES FHT a.s. poskytuje svým klientům služby v oblasti výzkumu a vývoje. Náklady na tyto služby lze stejně jako další kategorie nákladů na VaV projekty podruhé odečíst od základu daně prostřednictvím institutu daňového odpočtu VaV.

Víme, že pro naše klienty je důležité, aby mohli tento institut odčitatelné položky na náklady spojené s našimi službami a na další náklady jejich VaV projektů v maximální míře a bezpečně využít. Za tímto účelem jsme získali kvalitního a stabilního partnera, společnost ALMA CG, která pro naše klienty zajistí komplexní servis, tedy provede předběžné posouzení uplatnitelnosti všech nákladových položek, zpracuje nezbytnou dokumentaci dle platné legislativy, a za takto připravený daňový odpočet také převezme plnou odpovědnost.

Věříme, že toto je další krok ke zkvalitnění našich služeb, který nám a našim klientům umožní pokračovat v dosavadní spolupráci při realizaci výzkumných a vývojových projektů.

 Představení strategického partnera ALMA CG Česká republika:

Alma CG je evropský leader v oblasti cost consultingu. Alma CG pomáhá společnostem zvyšovat jejich konkurenceschopnost prostřednictvím optimalizace veškerých nákladových položek, realizací úspor a získáním dostupných financování. Výjimečnost přístupu Alma CG je založena na principu odměňování, kdy odměnou je pouze podíl z úspory klienta a z toho vyplývající silná orientace na výsledek. Alma CG má své pobočky v 8 zemích v Evropě (Česká republika, Francie, Belgie, Maďarsko, Polsko, Španělsko, Portugalsko, Velká Británie) a v Kanadě.

V České republice Alma CG poskytuje zejména služby v oblasti odčitatelné položky na výzkum a vývoj. Odčitatelná položka VaV umožňuje na základě zákona o dani z příjmu  společnostem splňujícím zákonná kritéria odečíst (po druhé) od základu daně 100 % výdajů vynaložených na inovativní a vývojové projekty. Vzhledem k tomu, že sazba daně z příjmu právnických osob je 19%, lze prostřednictvím této daňové úlevy z každého milionu Kč výdajů na takové projekty uspořit 190 000 Kč.

Služby Alma CG v oblasti daňového odpočtu VaV zahrnují:

  • Identifikace a detailní analýza projektů vhodných k odpočtu - tzv. technický audit
  • Identifikace nákladů na vybrané projekty, nastavení metodologie výpočtu nákladů
  • Výpočet odčitatelné položky a zpracování oddělené evidence nákladů na VaV
  • Zpracování detailní technické a finanční dokumentace pro případy finanční kontroly
  • Obhajoba projektů v případě potřeby, včetně finančních garancí

Výsledky Alma CG v ČR:

  • 160 spokojených klientů
  • 1400 úspěšně uplatněných projektů VaV
  • Uplatněné VaV náklady v celkové výši 1,9 mld. Kč
  • Celková úspora klientů ve výši  361 mil. Kč

V září 2016 se společnost ALMA CG přejmenovala na společnost Ayming CG. Podrobnější informace získáte na www.ayming.cz.

Udělení nového patentu

13.4.2021

Společnosti COMTES FHT a.s. byl udělen patent s názvem ,,Monolitické těleso obsahující paměťovou listinu a způsob jeho výroby". ... více

Tisková zpráva - dokončení výstavby vývojového pracoviště pro indukční tepelné zpracování

26.3.2021

Společnost COMTES FHT a.s. dokončila výstavbu vývojového pracoviště pro indukční tepelné zpracování. ... více