On–site expertízy a rozbory

  • Základní NDT metody (PT, MT, UT, ET)
  • NDT mikrostruktury technikou replik – kvalifikace dle NTD ASI-VIII-5-2019
  • Určení příčin poruch částí strojních a energetických zařízení
  • Semidestruktivní odběr malých vzorků pomocí zařízení EDSE a jejich materiálové testování (mechanické zkoušení – tah, vruhová houževnatost, únava), chemické rozbory, metalografie) - podrobnější informace ke stažení zde
  • Měření tlouštěk, tvrdosti a chemického složení pomocí přenosných měřících zařízení

 

Použití mobilní elektrolytické leštičky Movipol

 

Transcopy sada na výrobu replik

 

Měření tvrdosti přenosným ultrazvukovým tvrdoměrem

 

  Osvědčení o kvalifikaci

Zařízení pro semidestruktivní odběr vzorku (EDSE)

 

Velikost vzorku odebraná EDSE zařízením

Nový stroj pro zkoušení mikro-tahových vzorků

26.5.2020

V rámci rozvoje metodik testování miniaturizovaných vzorků si COMTES FHT a.s. pořídil nový stroj TiraTest se speciálními čelistmi pro testování mikro-tahových vzorků. ... více

Dezinfekce dle receptury WHO od COMTES FHT

13.5.2020

Klastr MECHATRONIKA, z.s. rozveze do plzeňských škol dezinfekci. ... více