On–site expertízy a rozbory

  • Základní NDT metody (PT, MT, UT, ET)
  • NDT mikrostruktury technikou replik – kvalifikace dle NTD ASI-VIII-5-2019
  • Určení příčin poruch částí strojních a energetických zařízení
  • Semidestruktivní odběr malých vzorků pomocí zařízení EDSE a jejich materiálové testování (mechanické zkoušení – tah, vruhová houževnatost, únava), chemické rozbory, metalografie) - podrobnější informace ke stažení zde
  • Měření tlouštěk, tvrdosti a chemického složení pomocí přenosných měřících zařízení

 

Použití mobilní elektrolytické leštičky Movipol

 

Transcopy sada na výrobu replik

 

Měření tvrdosti přenosným ultrazvukovým tvrdoměrem

 

  Osvědčení o kvalifikaci

Zařízení pro semidestruktivní odběr vzorku (EDSE)

 

Velikost vzorku odebraná EDSE zařízením

High-End laboratorní jiskrový emisní spektrometr

20.1.2021

V prvních dnech nového roku 2021 byl v laboratoři Metalurgických technologií COMTES FHT a.s. instalován nový spektrometr. ... více

Společnost COMTES FHT otevřela novou korozní laboratoř

14.1.2021

Byla vydána nová tisková zpráva k otevření nové korozní laboratoře. ... více