On–site expertízy a rozbory

  • Základní NDT metody (PT, MT, UT, ET)
  • NDT mikrostruktury technikou replik – kvalifikace dle NTD ASI-VIII-5-2019
  • Určení příčin poruch částí strojních a energetických zařízení
  • Semidestruktivní odběr malých vzorků pomocí zařízení EDSE a jejich materiálové testování (mechanické zkoušení – tah, vruhová houževnatost, únava), chemické rozbory, metalografie) - podrobnější informace ke stažení zde
  • Měření tlouštěk, tvrdosti a chemického složení pomocí přenosných měřících zařízení

 

Použití mobilní elektrolytické leštičky Movipol

 

Transcopy sada na výrobu replik

 

Měření tvrdosti přenosným ultrazvukovým tvrdoměrem

 

  Osvědčení o kvalifikaci

Zařízení pro semidestruktivní odběr vzorku (EDSE)

 

Velikost vzorku odebraná EDSE zařízením

Udělení nového patentu

13.4.2021

Společnosti COMTES FHT a.s. byl udělen patent s názvem ,,Monolitické těleso obsahující paměťovou listinu a způsob jeho výroby". ... více

Tisková zpráva - dokončení výstavby vývojového pracoviště pro indukční tepelné zpracování

26.3.2021

Společnost COMTES FHT a.s. dokončila výstavbu vývojového pracoviště pro indukční tepelné zpracování. ... více