DEWEMAT


Název projektu:

Rozvoj Západočeského materiálově metalurgického centra

Zkrácený název projektu:

DEWEMAT

Číslo projektu:

LO1412

Zahájení:

1. 1. 2015

Ukončení:

31. 12. 2019

Rozpočet:

184 640 000 Kč

Obsah projektu:

Projekt DEWEMAT je zaměřen na zajištění dalšího rozvoje Západočeského materiálově metalurgického centra (ZMMC) v době jeho pětileté udržitelnosti. Hlavním cílem projektu je vytvořit podmínky pro trvalý rozvoj vybudované výzkumné infrastruktury ZMMC a pro stabilizaci výzkumného týmu tohoto Centra, a tím podpořit sociální rozvoj a hospodářskou prosperitu Plzeňského kraje, kde Centrum sídlí, jakož i konkurenceschopnost výzkumu České republiky.

Webové stránky:

www.zmmc.cz

 

V roce 2015 centrum ZMMC zrealizovalo investiční projekt Rozvoj výzkumných kapacit centra ZMMC

ZMMC


Název projektu:

Západočeské materiálově metalurgické centrum

Zkrácený název projektu:

ZMMC

Číslo projektu:

CZ.1.05/2.1.00/03.0077

Zahájení:

1. 1. 2011

Ukončení:

31. 12. 2014

Rozpočet:

430 mil. Kč, dotace z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace 350 mil. Kč, 85% EU z Evropského fondu pro regionální rozvoj, 15% Česká republika ze státního rozpočtu

Webové stránky:

www.zmmc.cz

 

Cíle:

 • Vybudovat prestižní regionální centrum výzkumu perspektivních kovových materiálů a technologií jejich výroby a využití v průmyslu
 • Uvést do provozu moderně vybavené materiálově metalurgické laboratoře
 • Vytvořit zkušený a odborně vyspělý výzkumný tým pro řešení úkolů aplikovaného výzkumu
 • Poskytovat výzkumné a vývojové služby – až do fáze ověřování a testování prototypu pro výzkumné instituce a průmysl
 • Realizací 2 výzkumných programů se 6 výzkumnými projekty aplikačního charakteru napomoci zrychlit přenos poznatků vědy a výzkumu do podnikové praxe
 • Zrychlit přenos poznatků aplikovaného výzkumu do výuky a vzdělávání na vysokých školách zapojením centra do výchovy studentů magisterských a doktorských programů

Popis:

Metalurgická laboratoř o rozloze 2 270 m2 vybavená:

 • Válcovací stolicí kvarto s příslušenstvím (ohřívací pece a induktory, vychlazovací tunel a termální lázeň pro rychlé ochlazení)
 • Univerzálním tvářecím strojem na vývoj nových technologií volného a zápustkového kování a
 • Vakuovou tavicí pecí o kapacitě 450 kg.

Laboratorní budova o celkové ploše 688 m2 pro:

 • Laboratoře materiálového výzkumu
 • Laboratoře počítačových simulací
 • Konstrukční kancelář

Tiskové zprávy naleznete zde

 

Logo MŠMT

Zákaznický den pro strojírenské firmy zabývající se svařováním

15.9.2020

8. září 2020 se v multifunkčním sále VTP Comtes konal Zákaznický den pro strojírenské firmy zabývající se svařováním. ... více

Noví nájemníci

10.9.2020

Od 1.9.2020 se do prostor VTP COMTES nastěhovali další nájemníci. Jedná se o firmy RAPTECH s.r.o., Smart Technologies s.r.o. a Peartec s.r.o. ... více