MPO TRIO

 

FV10019 Výzkum a vývoj technologie kování středně velkých výkovků ze slitin niklu a titanu

Doba řešení 08/2016 - 07/2019

Příjemce

CZECH PRECISION FORGE a.s.

Cíl projektu

Cílem navrhovaného projektu vyvinout unikátní technologii kování pokročilých výkovků pro energetiku (turbinové lopatky apod.) z vysoce odolných, ale obtížně tvařitelných slitin niklu a titanu. Díly z těchto slitin přinesou zejména vyšší provozní bezpečnost a nižší náklady na údržbu generátorů a dalších energetických zařízení. Dílčím cílem projektu je popsat deformační chování slitin Ni a Ti používaných pro výrobu turbinových lopatek a na základě získaných poznatků vyvinout kompletní technologii výroby těchto komponent zápustkovým i volným kováním ve společnosti Czech Precision Forge. V prvním roce řešení projektu bude podrobně popsána tvařitelnost slitin niklu a titanu při různých teplotách a vliv použité metody ohřevu (indukční, konvenční v plynových pecích apod.) a aplikovaného tepelně-deformačního režimu na výsledné vlastnosti těchto slitin. Během dalšího řešení budou prováděny poloprovozní a prototypové zkoušky kování turbinových lopatek ze slitin Ni a Ti. Poznatky získané v rámci laboratorních zkoušek a počítačových simulací budou uplatněny při přípravě technologických směrnic pro výrobu výkovků určených pro energetiku.

 

FV10286 Technologie výroby plátovaných materiálů

Doba řešení 02/2016 - 12/2018

Příjemce

VÍTKOVICE MECHANIKA a.s.

Cíl projektu

Cílem projektu je vyvinout komplexní technologii pro výrobu GMCS pásů. Výroba GMCS pásů zahrnuje veškeré činnosti vedoucí přes výrobu polotovaru (válcovaného za tepla) pro navazující technologii válcování za studena na reverzní válcovací trati DUO. Výsledná kazeta GMCS je paket tří vrstev plechů zabalených a uzavřených do ochranného ocelového obalu.

1. Spodní vrstva – plech CuZn90/10 (Tombak)
2. Střední vrstva – blok Ocel
3. Horní vrstva – plech CuZn90/10 (Tombak)

 

FV10352 Výzkum a vývoj spolehlivosti, efektivnosti a udržitelnosti procesu horizontálního lisování valivých elementů ložisek

Doba řešení 07/2016 - 12/2018

Příjemce

Další účastníci

ZKL Brno, a.s.

COMTES FHT a.s., ZKL - Výzku a vývoj, a.s.

Cíl projektu

Hlavní cílem řešení projektu je aplikovaný výzkum a experimentální vývoj tvářecího lisovacího nářadí pro tváření valivých elementů ložisek na horizontálním lise WAFIOS S 210. Vyvinuté vářecí nářadí musí splňovat vysoké požadavky na jeho spolehlivost, efektivnost, bezpočenost při procesu tváření valivých elementů při využití všech možností horizontálního tvářecího stroje.

 

FV10472 Vývoj vysokoteplotních výměníků s využitím pokročilých výrobních technologií, konstrukčních řešení a materiálů

Doba řešení 08/2016 - 08/2019

Příjemce

Další účastníci

ATEKO a.s.

Centrum výzkumu Řež s.r.o., COMTES FHT a.s.

Cíl projektu

Cílem předpokládaného projektu je navrhnout nové typy vysokoteplotních výměníků plyn/plyn (dále jen ,,HT výměníky") a to jak pro použití v průmyslu a energetice, tak pro novouj generaci jaderných reaktorů. 

 

FV30248 - Vývoj transportního zdravotního buggy-vozíku pro starší postižené děti

Doba řešení 3/2018 - 12/2020
Konsorcium PATRON Bohemia a.s., COMTES FHT a.s. 

Cíl projektu

Navrhovaný projekt je zaměřen na obor zdravotních prostředků pro postižené děti. Jeho cílem je výzkum a vývoj transportního zdravotního bugy vozíku pro starší postižené děti. Na tento speciální produkt jsou kladeny velké nároky jak na konstrukční řešení (lehká váha a dokonalá skladnost), tak i na splnění všech medicínských nároků (ergonomie sedu, použití speciálních fixačních doplňků). Za předpokladu, že odrostlejší dítě váží až 75 kg a současné buggy-vozíky s příslušenstvím váží cca 17 kg, je pro ženy velmi obtížné s takto těžkým buggy-vozíkem manipulovat. Z těchto důvodů je každé odlehčení konstrukce velmi nutné a zákazníky velmi vítané.

Hlavní cíle projektu:
- výzkum a vývoj transportního zdravotního buggy-vozíku pro starší postižené děti se zaměřením na celkovou velmi nízkou hmotnost a kompaktní složitelnost.
- výzkum nových lehkých materiálů a materiálových slitin, převážně ve formě extrudovaných profilů pro odlehčenou konstrukci buggy-vozíku. Použité nové profily z nového materiálu musí být řešeny tak, aby umožnili požadovanou kompaktní složitelnost buggy-vozíku. Tyto nové materiály musí mít vysokou pevnost a pružnost a současně velmi nízkou hmotnost.

Důležitý požadavek je na design buggy-vozíku, moderní design je důležitý z psychologického hlediska pro rodiče postiženého dítěte i dítěte samotného.  

  

FV20337 - Materiálová a procesní způsobilost tenké Al fólie

Doba řešení 6/2017 - 12/2020
Konsorcium AL INVEST Břidličná, a.s., České vysoké učení technické v Praze, Univerzita Karlova, COMTES FHT a.s. 

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je cílená inovace produktu zvýšením užitných vlastností tenké hliníkové fólie na bázi slitiny AlFeSi z technologie kontilití, a to zejména dosažení materiálové způsobilosti pro tvarově náročné způsoby balení v linkách zákazníků. Současně bude cílem zlepšit "post rolling" nerovinnost fólie, odstranit vady v návinu a upravit povrchovou kvalitu pro bezztrátovou odvíjitelnost a zpracovatelnost fólie s vysokou produktivitou procesu na moderních linkách řešitele a jeho zákazníků. Cíl projektu bude uplatněn na domácím a zahraničním trhu obalových materiálů v potravinářském průmyslu jako čokoládová, sýrová a máslová fólie.  

Udělení nového patentu

13.4.2021

Společnosti COMTES FHT a.s. byl udělen patent s názvem ,,Monolitické těleso obsahující paměťovou slitinu a způsob jeho výroby". ... více

Tisková zpráva - dokončení výstavby vývojového pracoviště pro indukční tepelné zpracování

26.3.2021

Společnost COMTES FHT a.s. dokončila výstavbu vývojového pracoviště pro indukční tepelné zpracování. ... více