HORIZONT 2020

  

logo HORIZONT 2020

Rámcový program Evropské unie pro výzkum a inovace na období 2014 – 2020 určuje rámec pro unijní podporu výzkumných a inovačních činností. Více o programu Horizont 2020.

 

 

FLEXTURBINE

Flexible Fossil Power Plants for the Future Energy Market through new and advanced Turbine Technologies


Číslo projektu:

653941

Koordinátor

DOOSAN SKODA POWER S.R.O.

Partneři

ANSALDO ENERGIA SWITZERLAND AG
COMTES FHT AS
ANSALDO ENERGIA SPA
GENERAL ELECTRIC DEUTSCHLAND HOLDING GMBH
MAN DIESEL & TURBO SE
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT
NUOVO PIGNONE SRL
ARTTIC
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FIRENZE
ZAPADOCESKA UNIVERZITA V PLZNI
TECHNISCHE UNIVERSITÄT MÜNCHEN
UNIVERSITA DI PISA
University of Belgrade - Faculty of Mechanical Engineering
LULEA TEKNISKA UNIVERSITET
LINKOPINGS UNIVERSITET
POLITECNICO DI MILANO
TECHNISCHE UNIVERSITAT DARMSTADT
KARLSRUHER INSTITUT FUER TECHNOLOGIE
TECHNISCHE UNIVERSITÄT DRESDEN
CESKE VYSOKE UCENI TECHNICKE V PRAZE
RUHR-UNIVERSITÄT BOCHUM

Zahájení:

1. 1. 2016

Ukončení:

31.12. 2018

Rozpočet:

10 653 882,5 EUR


Obsah projektu:


Podíl obnovitelné energie na trhu jako snaha o omezení produkce skleníkových plynů rapidně narůstá. Množství obnovitelné energie dodávané do sítě však závisí na denní době a povětrnostních podmínkách. Dokud nebude k dispozici vyspělá ekonomicky výhodná technologie, která umožní velkokapacitní skladování energie, musí tyto energetické výkyvy doplňovat konvenční tepelné elektrárny.  Všechny dosavadní analýzy energetického trhu předpokládají , že se tento stav nezmění ještě minimálně následujích 50 let. Klasické elektrárny musí konkurovat tomuto rychlému rozmachu obnovitelné energie. Stávající technologie konvenčním elektrárnám umožní zvýšení učinnosti pouze s omezením životnosti vyšším opotřebením a poškozením kvůli zvýšujícímu se počtu (kratších) operačních cyklů. Aby se srovnaly nároky poptávky s výkyvy produkce z obnovitelných zdrojů, a to s co nejnižší spotřebou a emisemi a bez negativních dopadů na operační cykly elekráren, je potřeba zavádět nové technologie. Partneři projektu FLEXTURBINE vyvinuly středně až dlouhodobou technologickou cestovní mapu pro budoucí i stávající elektrárny. Prezentovaný project FLEXTURBINE je prvním krokem v těchto technologických procesech a skládá se z: (1) nových řešení pro rozšíření operačního rozsahu k přepovězení a kontrole výkyvů, (2) vylepšení designu těsnění a ložisek pro zvýšení životnosti turbiny a její výkonnosti snížením degradace/škod a (3) zlepšení řízené životnosti prostřednictvím lepší kontroly a predikce kritických částí, čímž dojde ke snížení nákladů díky flexibilnějším servisním intervalům a plánovaným odstávkám, díky méně častým neplánovaným výpadkům. Ve všech těchto oblastech budou vyvíjeny individuální technologie – od TRL3 do TRL4-6. Projekt FLEXTURBINE propojí nejvýznamnější evropské výrobce turbín, renomované výzkumné instituce a univerzity. Zapojuje operátory výroby a distribuce energie, a tak získává zpětnou vazbu uživatelů a umožňuje propojení /provázání technologií vzešlých z projektu FLEXTURBINE v elekrárnách po celém světě. 

Webová stránka:


https://cordis.europa.eu/project/id/653941


Udělení nového patentu

13.4.2021

Společnosti COMTES FHT a.s. byl udělen patent s názvem ,,Monolitické těleso obsahující paměťovou listinu a způsob jeho výroby". ... více

Tisková zpráva - dokončení výstavby vývojového pracoviště pro indukční tepelné zpracování

26.3.2021

Společnost COMTES FHT a.s. dokončila výstavbu vývojového pracoviště pro indukční tepelné zpracování. ... více