RFCS

Výzkumný fond pro uhlí a ocel (RFCS) podporuje výzkumné projekty v oblasti uhlí a oceli.Tyto projekty se týkají výrobních procesů, aplikace, využití a přeměny zdrojů, bezpečnosti při práci, ochranou životního prostředí, snižování emisí CO2 při výrobě oceli a využívání uhlí. Projekty obdržely financování výzkumu z EU. Webové stránky RFCS: ec.europa.eu

 

JoiningTWIP

TWIP-Steels for multi material design in automotive industry using low-heat joining technologies

Projekt je realizovaný v rámci grantové smlouvy č. RFSR-CT-2015-00016.


Koordinátor:

Salzgitter Mannesmann Forschung GmbH (DE)


Partneři:


COMTES FHT a.s. (CZ),
CENTRO RICERCHE FIAT SCPA (IT),
UNIVERSITAET PADERBORN (DE),
GOTTFRIED WILHELM LEIBNIZ UNIVERSITAET HANNOVER (DE),
THYSSENKRUPP STEEL EUROPE AG (DE),
EJOT GmbH & Co. KG (DE)


Délka projektu:

07/2015 – 06/2018


Rozpočet projektu:

2 134 379 EUR


Obsah projektu:


Projekt JOINING TWIP si klade za cíl podpořit zavedení TWIP-ocelí pro automobilový průmysl na základě identifikace možných aplikací. Součástí projektu je rozvoj mechanických a nízkoteplotních spojovacích technologií s cílem realizovat multimateriálové spojení s TWIP-ocelí. Optimalizované multimateriálové spoje budou testovány pomocí destruktivních zkoušek. Výsledky těchto zkoušek budou použity k vytvoření konstrukčních vzorů a prototypů, které umožní rozšíření použití TWIP-oceli v automobilovém průmyslu.

 

 

HEROLL

Hydrogen Embrittlement of Cold Rolls

Projekt je realizovaný v rámci grantové smlouvy č. RFSR-CT-2014-00012.


Koordinátor:

VDEH-BETRIEBSFORSCHUNGSINSTITUT GMBH (DE)


Partneři:


COMTES FHT a.s. (CZ),
LUXCONTROL SA (LU),
Risse + Wilke Kaltband GmbH & Co. KG (DE),
Steinhoff GmbH & Cie. OHG (DE),
Houghton Deutschland GmbH (DE),
THYSSENKRUPP STEEL EUROPE AG (DE),


Délka projektu:

07/2014 – 12/2018


Rozpočet projektu:

2 435 500 EUR


Obsah projektu:


V posledních letech byl pozorován zvyšující se počet nevyhovujících pracovních válců pro válcování zastudena, z důvodu poškození vlivem k vodíkové křehkosti. Tato selhání mohou také způsobit nebezpečné zlomení těl pracovních válců, což je důležitým faktorem pro bezpečnost. Jedním z důvodů je zvýšené mechanické zatížení v průběhu zpracování. Problémy ještě porostou, s růstem výrobní ceny materiálů a zákazem šestimocného chromu jako ochranného povrchu v EU.

V prvním kroku musí být charakterizovány výskyty vodíkové křehkosti u pracovních válců při válcování za studena. Proto budou identifikovány kritické případy v procesních datech použitých válcovacích stolic a bude provedena lomová analýza poškozených válců. Ve druhé fázi budou stanovena kontrolní opatření k ovlivnění faktorů pro průmyslové válcovací stolice a bude vyvinuta nová vodíková sonda k měření obsahu vodíku na válcích.

Budou zkoušeny možnosti vylepšení chladicí a mazací emulze díky účasti výrobce maziv a vylepšení materiálů pracovních válců bude prováděno dodavatelem válců. Na základě výsledků laboratorních prací bude následovat implementace tří až čtyř nejlepších konfigurací na pilotní lince simulující podmínky průmyslové výroby. Nejlepší konfigurace z pilotního ověření bude implementována do průmyslových provozních testů. Tento návrh si klade za cíl posílit evropský ocelářský průmysl tím, že rozvíjí nové koncepty pro zmenšení nebo i prevenci vodíkové křehkosti pracovních válců při válcování za studena. Zahrnuje vylepšené materiály pracovních válců a maziv, které by byly alternativami k používání válců s pokovování pomocí Cr-VI. Na druhé straně je nutné rozšířit znalosti v oblasti korozního praskání masivních ocelových dílů.

 

GRAMAT

Research on innovative corrosion resistant gradient tubes for biomass power generation installations

Projekt realizován v rámci grantové smlouvy č. RFSR-CT-2013-00005.


Koordinátor:

Výskumný ústav zváračský – Priemyselný inštitút (SK)


Partneři:


COMTES FHT a.s. (CZ),
Benteler Tube Management GmbH (DE),
Foster Wheeler Energia Oy (SF),
TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT (SF),
Železiarne Podbrezová a.s. (SK),
ŽĎAS, a.s. (CZ)


Délka projektu:                                                               


07/2013 – 06/2017


Rozpočet projektu:


2 341 852 EUR


Obsah projektu:


Hlavním cílem projektu je získat znalosti, které jsou nezbytné pro vývoj nové nízkonákladové technologie výroby trubek z polotovaru s gradientním chemickým složením po tloušťce stěny. Toto současně zajistí odolnost vůči creepovému zatížení (nízkolegovaný materiál - jádro trubky) a vysokoteplotním formám koroze (vysokolegovaný materiál - plášť trubky). Gradientní trubky budou válcované na stávajících výrobních zařízeních z polotovaru vyrobeného unikátní technologií odlévání.


Webové stránky:

www.gramat.org

 

Nové tryskací zařízení pro úpravu povrchu kovových materiálů

9.2.2021

V polovině ledna 2021 bylo na Metalurgické hale instalováno zařízení pro úpravu povrchů námi vyráběných kovových materiálů. ... více

Otevřená výzva projektu Formplanet

4.2.2021

Nabízíme jedinečnou příležitost získat zdarma podporu od špičkových evropských laboratoří pro Vaše vývojové projekty v oblasti zkoušení a zpracování plechů! ... více