RFCS

Výzkumný fond pro uhlí a ocel (RFCS) podporuje výzkumné projekty v oblasti uhlí a oceli.Tyto projekty se týkají výrobních procesů, aplikace, využití a přeměny zdrojů, bezpečnosti při práci, ochranou životního prostředí, snižování emisí CO2 při výrobě oceli a využívání uhlí. Projekty obdržely financování výzkumu z EU. Webové stránky RFCS: ec.europa.eu

 

JoiningTWIP

TWIP-Steels for multi material design in automotive industry using low-heat joining technologies

Projekt je realizovaný v rámci grantové smlouvy č. RFSR-CT-2015-00016.


Koordinátor:

Salzgitter Mannesmann Forschung GmbH (DE)


Partneři:


COMTES FHT a.s. (CZ),
CENTRO RICERCHE FIAT SCPA (IT),
UNIVERSITAET PADERBORN (DE),
GOTTFRIED WILHELM LEIBNIZ UNIVERSITAET HANNOVER (DE),
THYSSENKRUPP STEEL EUROPE AG (DE),
EJOT GmbH & Co. KG (DE)


Délka projektu:

07/2015 – 06/2018


Rozpočet projektu:

2 134 379 EUR


Obsah projektu:


Projekt JOINING TWIP si klade za cíl podpořit zavedení TWIP-ocelí pro automobilový průmysl na základě identifikace možných aplikací. Součástí projektu je rozvoj mechanických a nízkoteplotních spojovacích technologií s cílem realizovat multimateriálové spojení s TWIP-ocelí. Optimalizované multimateriálové spoje budou testovány pomocí destruktivních zkoušek. Výsledky těchto zkoušek budou použity k vytvoření konstrukčních vzorů a prototypů, které umožní rozšíření použití TWIP-oceli v automobilovém průmyslu.

 

 

HEROLL

Hydrogen Embrittlement of Cold Rolls

Projekt je realizovaný v rámci grantové smlouvy č. RFSR-CT-2014-00012.


Koordinátor:

VDEH-BETRIEBSFORSCHUNGSINSTITUT GMBH (DE)


Partneři:


COMTES FHT a.s. (CZ),
LUXCONTROL SA (LU),
Risse + Wilke Kaltband GmbH & Co. KG (DE),
Steinhoff GmbH & Cie. OHG (DE),
Houghton Deutschland GmbH (DE),
THYSSENKRUPP STEEL EUROPE AG (DE),


Délka projektu:

07/2014 – 12/2018


Rozpočet projektu:

2 435 500 EUR


Obsah projektu:


V posledních letech byl pozorován zvyšující se počet nevyhovujících pracovních válců pro válcování zastudena, z důvodu poškození vlivem k vodíkové křehkosti. Tato selhání mohou také způsobit nebezpečné zlomení těl pracovních válců, což je důležitým faktorem pro bezpečnost. Jedním z důvodů je zvýšené mechanické zatížení v průběhu zpracování. Problémy ještě porostou, s růstem výrobní ceny materiálů a zákazem šestimocného chromu jako ochranného povrchu v EU.

V prvním kroku musí být charakterizovány výskyty vodíkové křehkosti u pracovních válců při válcování za studena. Proto budou identifikovány kritické případy v procesních datech použitých válcovacích stolic a bude provedena lomová analýza poškozených válců. Ve druhé fázi budou stanovena kontrolní opatření k ovlivnění faktorů pro průmyslové válcovací stolice a bude vyvinuta nová vodíková sonda k měření obsahu vodíku na válcích.

Budou zkoušeny možnosti vylepšení chladicí a mazací emulze díky účasti výrobce maziv a vylepšení materiálů pracovních válců bude prováděno dodavatelem válců. Na základě výsledků laboratorních prací bude následovat implementace tří až čtyř nejlepších konfigurací na pilotní lince simulující podmínky průmyslové výroby. Nejlepší konfigurace z pilotního ověření bude implementována do průmyslových provozních testů. Tento návrh si klade za cíl posílit evropský ocelářský průmysl tím, že rozvíjí nové koncepty pro zmenšení nebo i prevenci vodíkové křehkosti pracovních válců při válcování za studena. Zahrnuje vylepšené materiály pracovních válců a maziv, které by byly alternativami k používání válců s pokovování pomocí Cr-VI. Na druhé straně je nutné rozšířit znalosti v oblasti korozního praskání masivních ocelových dílů.

 

GRAMAT

Research on innovative corrosion resistant gradient tubes for biomass power generation installations

Projekt realizován v rámci grantové smlouvy č. RFSR-CT-2013-00005.


Koordinátor:

Výskumný ústav zváračský – Priemyselný inštitút (SK)


Partneři:


COMTES FHT a.s. (CZ),
Benteler Tube Management GmbH (DE),
Foster Wheeler Energia Oy (SF),
TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT (SF),
Železiarne Podbrezová a.s. (SK),
ŽĎAS, a.s. (CZ)


Délka projektu:                                                               


07/2013 – 06/2017


Rozpočet projektu:


2 341 852 EUR


Obsah projektu:


Hlavním cílem projektu je získat znalosti, které jsou nezbytné pro vývoj nové nízkonákladové technologie výroby trubek z polotovaru s gradientním chemickým složením po tloušťce stěny. Toto současně zajistí odolnost vůči creepovému zatížení (nízkolegovaný materiál - jádro trubky) a vysokoteplotním formám koroze (vysokolegovaný materiál - plášť trubky). Gradientní trubky budou válcované na stávajících výrobních zařízeních z polotovaru vyrobeného unikátní technologií odlévání.


Webové stránky:

www.gramat.org

 

Udělení nového patentu

13.4.2021

Společnosti COMTES FHT a.s. byl udělen patent s názvem ,,Monolitické těleso obsahující paměťovou slitinu a způsob jeho výroby". ... více

Tisková zpráva - dokončení výstavby vývojového pracoviště pro indukční tepelné zpracování

26.3.2021

Společnost COMTES FHT a.s. dokončila výstavbu vývojového pracoviště pro indukční tepelné zpracování. ... více