Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy podporující rozvoj lidských zdrojů podporou vzdělání umožnil řešení níže uvedených projektů. Webové stránky OP VK: www.op-vk.cz

 

 

 

 

REGIOPOPULÁR


Název projektu:


Badatelská výuka a popularizace výzkumu a vývoje ve strojním inženýrství

Zkrácený název projektu:

REGIOPOPULÁR

Číslo projektu:

CZ.1.07/2.3.00/45.0012

Zahájení:

1. 6. 2014

Ukončení:

30. 6. 2015

Rozpočet:

16  067 735,44 Kč

Obsah projektu:

Projekt REGIOPOPULÁR je zaměřen na popularizaci výsledků výzkumu a vývoje (VaV) ve strojním inženýrství, oboru, který vytváří třetinu HDP ČR a je základem konkurenceschopnosti české ekonomiky. Hodlá současně povzbudit zájem o technické obory na SŠ aVŠ, s cílem zajistit pro odvětví a výzkum a vývoj v něm vzdělané pracovní síly. Projekt je určen pro žáky ZŠ, studenty SŠ, VOŠ a VŠ, akademické a výzkumné pracovníky VŠ a výzkumných ústavů 4 krajů (Plzeňský, Karlovarský, Jihočeský a Středočeský). Projekt připravilo 9ti členné konsorcium, vedené výzkumnou organizací COMTES FHT a jsou v něm zastoupeny tři stupně škol (ZŠ, SŠ a VŠ). Během 13 měsíců hodlá pro tuto širokou cílovou skupinu připravit sérii dvaceti různých forem popularizace v šesti klíčových aktivitách (typu A, i obou aktivit typu B). Celkem má být podpořeno nejméně 1210 osob, z toho je polovina studentů SŠ. Projekt je synergický sedvěma nyní realizovanými projekty z OP VaVpI a navazuje na projekty OP VK z výzvy č. 44 a č. 35.
Webové stránky: www.veda-hrou.cz

 

 

 POPULÁR


Název projektu:

Popularizace výzkumu a vývoje ve strojním inženýrství a jeho výsledků

Zkrácený název projektu:

POPULÁR

Číslo projektu:

CZ.1.07/2.3.00/35.0048

Zahájení:

1. 6. 2012

Ukončení:

31. 5. 2014

Rozpočet:

13 960 637 Kč

Obsah projektu:

Projekt POPULÁR je zaměřen na popularizaci výsledků výzkumu a vývoje (VaV) ve strojním inženýrství, oboru, který vytváří třetinu HDP ČR a je základem konkurenceschopnosti české ekonomiky. Hodlá současně povzbudit zájem o technické obory na SŠ a VŠ, s cílem zajistit pro odvětví a samotný výzkum a vývoj v něm vzdělané pracovní síly. Projekt je určen pro žáky ZŠ, studenty SŠ a VŠ, akademické a výzkumné pracovníky VŠ a výzkumných ústavů 4 českých krajů (Plzeňský, Karlovarský, Jihočeský a Středočeský). Projekt připravilo sedmičlenné konsorcium, vedené výzkumnou organizací COMTES FHT, v němž jsou zastoupeny všechny stupně škol (ZŠ, SŠ a VŠ). Během 24 měsíců hodlá pro tuto širokou cílovou skupinu připravit sérii 14 různých forem popularizace (v pěti hlavních aktivitách (typu A, B) a rovněž doplňkové vzdělávání. Celkem by mělo být podpořeno nejméně 1200 osob, z toho polovina studentů SŠ a VŠ.

Webové stránky

www.veda-hrou.cz

 

 

NANOTÝM


Název projektu:

Tvorba mezinárodního vědeckého týmu a zapojování do vědeckých sítí v oblasti nanotechnologií a nekonvenčního tváření materiálu

Zkrácený název projektu:

NANOTÝM

Číslo projektu:

CZ.1.07/2.3.00/20.0038

Zahájení:

1. 6. 2011

Ukončení:

31. 5. 2014

Rozpočet:

19 446 703,76 Kč

Obsah projektu:

Projekt se zabývá vytvořením mezinárodního vědeckého týmu, který se aktivně zapojí do mezinárodních projektů v oblasti nanotechnologií a nekonvenčního tváření materiálu, kde rozhodující a vedoucí úlohu budou mít vědečtí pracovníci na VŠB-TU Ostrava. Dále pak se na projektu budou podílet špičkoví odborníci v oboru jak z výzkumných a vývojových institucí v ČR, tak významní odborníci ze zahraničí. Vytvořený vědecko-výzkumný tým bude mezi sebou rovněž používat ke komunikaci moderní ICT. Cílem projektu je silná mezinárodní spolupráce a příprava týmu pro zapojení se do mezinárodních projektů. Potřebnost a realizace uvedeného projektu je dána vývojem nových poznatků v oblasti vývoje technologií výroby ultra-jemnozrnných až nanomateriálů a aplikace v průmyslové praxi. Veškeré poznatky při budování mezinárodního týmu budou v průběhu řešení projektu paralelně předávány všem cílovým skupinám prostřednictvím větších odborných diskusních fór, videokonferencí a také přímými vstupy do výuky.

Webové stránky

http://nanotym.vsb.cz/

 

 

POSPOL


Název projektu:

Posílení spolupráce mezi vysokými školami, výzkumnými ústavy a průmyslovými partnery v Plzeňském kraji

Zkrácený název projektu:

POSPOL

Číslo projektu:

CZ.1.07/2.4.00/17.0052

Zahájení:

1. 9. 2011

Ukončení:

31. 8. 2014

Rozpočet:

26 765 051,50 Kč

Obsah projektu:

Projekt má za cíl posílit vazby mezi univerzitou, kanceláří CzechInvestu pro Plzeňský kraj, výzkumnými organizacemi, průmyslovými podniky a Podnikatelským inovačním centrem (BIC Plzeň). Dalším cílem je zrychlit a zkvalitnit výměnu informací mezi výzkumnými organizacemi, průmyslovými podniky a jejich zastupujícími organizacemi. Projekt zvýší odborné a aplikační znalosti studentů – budoucích zaměstnanců pořádáním pracovních stáží. Studenti se v průběhu studia seznámí s průmyslovou sférou na odborných seminářích a workshopech, čímž se zvýší schopnost řešit technické problémy v praxi, stejně jako schopnost komunikovat na manažerské úrovni s partnery v rámci ČR i zahraničí.
Webové stránky


www.kto.zcu.cz

 

Udělení nového patentu

13.4.2021

Společnosti COMTES FHT a.s. byl udělen patent s názvem ,,Monolitické těleso obsahující paměťovou listinu a způsob jeho výroby". ... více

Tisková zpráva - dokončení výstavby vývojového pracoviště pro indukční tepelné zpracování

26.3.2021

Společnost COMTES FHT a.s. dokončila výstavbu vývojového pracoviště pro indukční tepelné zpracování. ... více