Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy podporující rozvoj lidských zdrojů podporou vzdělání umožnil řešení níže uvedených projektů. Webové stránky OP VK: www.op-vk.cz

 

 

 

 

REGIOPOPULÁR


Název projektu:


Badatelská výuka a popularizace výzkumu a vývoje ve strojním inženýrství

Zkrácený název projektu:

REGIOPOPULÁR

Číslo projektu:

CZ.1.07/2.3.00/45.0012

Zahájení:

1. 6. 2014

Ukončení:

30. 6. 2015

Rozpočet:

16  067 735,44 Kč

Obsah projektu:

Projekt REGIOPOPULÁR je zaměřen na popularizaci výsledků výzkumu a vývoje (VaV) ve strojním inženýrství, oboru, který vytváří třetinu HDP ČR a je základem konkurenceschopnosti české ekonomiky. Hodlá současně povzbudit zájem o technické obory na SŠ aVŠ, s cílem zajistit pro odvětví a výzkum a vývoj v něm vzdělané pracovní síly. Projekt je určen pro žáky ZŠ, studenty SŠ, VOŠ a VŠ, akademické a výzkumné pracovníky VŠ a výzkumných ústavů 4 krajů (Plzeňský, Karlovarský, Jihočeský a Středočeský). Projekt připravilo 9ti členné konsorcium, vedené výzkumnou organizací COMTES FHT a jsou v něm zastoupeny tři stupně škol (ZŠ, SŠ a VŠ). Během 13 měsíců hodlá pro tuto širokou cílovou skupinu připravit sérii dvaceti různých forem popularizace v šesti klíčových aktivitách (typu A, i obou aktivit typu B). Celkem má být podpořeno nejméně 1210 osob, z toho je polovina studentů SŠ. Projekt je synergický sedvěma nyní realizovanými projekty z OP VaVpI a navazuje na projekty OP VK z výzvy č. 44 a č. 35.
Webové stránky: www.veda-hrou.cz

 

 

 POPULÁR


Název projektu:

Popularizace výzkumu a vývoje ve strojním inženýrství a jeho výsledků

Zkrácený název projektu:

POPULÁR

Číslo projektu:

CZ.1.07/2.3.00/35.0048

Zahájení:

1. 6. 2012

Ukončení:

31. 5. 2014

Rozpočet:

13 960 637 Kč

Obsah projektu:

Projekt POPULÁR je zaměřen na popularizaci výsledků výzkumu a vývoje (VaV) ve strojním inženýrství, oboru, který vytváří třetinu HDP ČR a je základem konkurenceschopnosti české ekonomiky. Hodlá současně povzbudit zájem o technické obory na SŠ a VŠ, s cílem zajistit pro odvětví a samotný výzkum a vývoj v něm vzdělané pracovní síly. Projekt je určen pro žáky ZŠ, studenty SŠ a VŠ, akademické a výzkumné pracovníky VŠ a výzkumných ústavů 4 českých krajů (Plzeňský, Karlovarský, Jihočeský a Středočeský). Projekt připravilo sedmičlenné konsorcium, vedené výzkumnou organizací COMTES FHT, v němž jsou zastoupeny všechny stupně škol (ZŠ, SŠ a VŠ). Během 24 měsíců hodlá pro tuto širokou cílovou skupinu připravit sérii 14 různých forem popularizace (v pěti hlavních aktivitách (typu A, B) a rovněž doplňkové vzdělávání. Celkem by mělo být podpořeno nejméně 1200 osob, z toho polovina studentů SŠ a VŠ.

Webové stránky

www.veda-hrou.cz

 

 

NANOTÝM


Název projektu:

Tvorba mezinárodního vědeckého týmu a zapojování do vědeckých sítí v oblasti nanotechnologií a nekonvenčního tváření materiálu

Zkrácený název projektu:

NANOTÝM

Číslo projektu:

CZ.1.07/2.3.00/20.0038

Zahájení:

1. 6. 2011

Ukončení:

31. 5. 2014

Rozpočet:

19 446 703,76 Kč

Obsah projektu:

Projekt se zabývá vytvořením mezinárodního vědeckého týmu, který se aktivně zapojí do mezinárodních projektů v oblasti nanotechnologií a nekonvenčního tváření materiálu, kde rozhodující a vedoucí úlohu budou mít vědečtí pracovníci na VŠB-TU Ostrava. Dále pak se na projektu budou podílet špičkoví odborníci v oboru jak z výzkumných a vývojových institucí v ČR, tak významní odborníci ze zahraničí. Vytvořený vědecko-výzkumný tým bude mezi sebou rovněž používat ke komunikaci moderní ICT. Cílem projektu je silná mezinárodní spolupráce a příprava týmu pro zapojení se do mezinárodních projektů. Potřebnost a realizace uvedeného projektu je dána vývojem nových poznatků v oblasti vývoje technologií výroby ultra-jemnozrnných až nanomateriálů a aplikace v průmyslové praxi. Veškeré poznatky při budování mezinárodního týmu budou v průběhu řešení projektu paralelně předávány všem cílovým skupinám prostřednictvím větších odborných diskusních fór, videokonferencí a také přímými vstupy do výuky.

Webové stránky

http://nanotym.vsb.cz/

 

 

POSPOL


Název projektu:

Posílení spolupráce mezi vysokými školami, výzkumnými ústavy a průmyslovými partnery v Plzeňském kraji

Zkrácený název projektu:

POSPOL

Číslo projektu:

CZ.1.07/2.4.00/17.0052

Zahájení:

1. 9. 2011

Ukončení:

31. 8. 2014

Rozpočet:

26 765 051,50 Kč

Obsah projektu:

Projekt má za cíl posílit vazby mezi univerzitou, kanceláří CzechInvestu pro Plzeňský kraj, výzkumnými organizacemi, průmyslovými podniky a Podnikatelským inovačním centrem (BIC Plzeň). Dalším cílem je zrychlit a zkvalitnit výměnu informací mezi výzkumnými organizacemi, průmyslovými podniky a jejich zastupujícími organizacemi. Projekt zvýší odborné a aplikační znalosti studentů – budoucích zaměstnanců pořádáním pracovních stáží. Studenti se v průběhu studia seznámí s průmyslovou sférou na odborných seminářích a workshopech, čímž se zvýší schopnost řešit technické problémy v praxi, stejně jako schopnost komunikovat na manažerské úrovni s partnery v rámci ČR i zahraničí.
Webové stránky


www.kto.zcu.cz

 

Žíhací šachtová pec

3.2.2020

V průběhu ledna 2020 byla nainstalována na oddělení Tepelného zpracování žíhací šachtová pec. ... více

Soutěž ,,NEJ inovátor Plzně 2019"

27.1.2020

COMTES FHT a.s. postoupila do dalšího kola soutěže NEJ inovátor Plzně 2019 ... více