OP PIK Aplikace

logo EU OP PIKlogo mpo
Hlavním cílem programu je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Výsledky těchto činností povedou k zavádění inovací vyšších řádů a k tvorbě produktů konkurenceschopných na světových trzích. Specifická pozornost bude věnována výzkumu v oblasti průmyslových výzev a klíčových technologií (KETs), které mají značný potenciál pro urychlení modernizace firemní základny i pro vznik nových aplikačních oblastí a průmyslových odvětví.
 

Vývoj nové generace lineárních krokových pohonů pro nové bloky reaktorů VVER 1200 (1000)


Číslo projektu:

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004958

Koordinátor:

ŠKODA JS a.s.

Partneři:

COMTES FHT a.s., ZAT a.s.

Zahájení:

1. 3. 2016

Ukončení:

30. 6. 2019

Rozpočet:

16 406 150 Kč

Obsah projektu:

Vývoj nové generace lineárního krokového pohonu LKP-M/4 pro nové jaderné reaktory typu VVER. Lineární krokový pohon (LKP) se přímo účastní regulace výkonu reaktoru, a to vertikálním pohybem regulačního orgánu, který se pohybuje v kazetě paliva. Cílem vývoje nové generace LKP-M/4 je zvýšení jaderné bezpečnosti, komfortu obsluhy a konkurenceschopnosti. Součástí projektu je i vývoj elektronického systému pro řízení tohoto nového typu LKP.

Publicita:

Plakát k projektu zde

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

 VaV fluoropolymerových kompozitů s použitím čedičového plniva


Číslo projektu:

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004463

Koordinátor:

NACE Global s.r.o.

Partneři:

COMTES FHT a.s., SVÚM a.s.

Zahájení:

1. 7. 2016

Ukončení:

30. 6. 2019

Rozpočet:

12 640 000 Kč

Obsah projektu:

Projekt je zaměřen na V a V nových/optimalizovaných technologií povrchových úprav částí strojů a fluoropolymerových kompozitních materiálů s použitím čedičového plniva zejména pro tribologické aplikace, se zvláštním důrazem na používání nanotechnologie. Svým zaměřením projekt naplňuje hlavní cíle programu APLIKACE, získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.

Publicita:

Plakát k projektu zde

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

 

Výzkum a vývoj technologie výroby vysokopevných drátů pro hi-tech odvětví


Číslo projektu:

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004621

Koordinátor:

COMTES FHT a.s.

Partneři:

SVÚM a.s.

Zahájení:

1. 1. 2017

Ukončení:

31. 8. 2019

Rozpočet:

13 025 000 Kč

Obsah projektu:

Projekt se zaměřuje na výzkum a vývoj vedoucí ke zvýšení užitných vlastností materiálů intenzivní plastickou deformací pro nejnáročnější průmyslové aplikace (hodinářství, implantologie, letecký průmysl, šperky) pomocí kontinuálního protlačování a rotačního rychlokování. Bude provedeno zpracování materiálů, které jsou vhodné z hlediska použití, a budou vyvinuty hi-tech materiály, které předčí stávající materiály mechanickými vlastnostmi, stavem povrchu a cenou.

Publicita:

Plakát k projektu zde

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

EUREKA - 5. národní výzva

5.9.2018

Projekty EUREKA slouží civilním účelům a jsou zaměřeny na oblasti soukromého i veřejného sektoru. Jejich výstupem jsou špičkové výrobky, technologie a progresivní služby schopné prosadit se na trhu. ... více

Vyhlášení 4. veřejné soutěže v programu TRIO

4.9.2018

TRIO je programem na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje se zaměřením na rozvoj potenciálu České republiky v oblasti klíčových technologií (KETs) jako jsou fotonika, mikroelektronika a nanoelektronika, nanotechnologie, průmyslové biotechnologie, pokročilé materiály a pokročilé výrobní technologie. ... více