OP PIK Aplikace

logo EU OP PIKlogo mpo
Hlavním cílem programu je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Výsledky těchto činností povedou k zavádění inovací vyšších řádů a k tvorbě produktů konkurenceschopných na světových trzích. Specifická pozornost bude věnována výzkumu v oblasti průmyslových výzev a klíčových technologií (KETs), které mají značný potenciál pro urychlení modernizace firemní základny i pro vznik nových aplikačních oblastí a průmyslových odvětví.

 

Vývoj nové generace zápustkových výkovků


Číslo projektu:

CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_084/0009807

Koordinátor:
Kovárna VIVA a.s.

Partneři:

COMTES FHT a.s., Západočeská univerzita v Plzni

Zahájení:

01. 04. 2017

Ukončení:

29. 02. 2020

Rozpočet:

51 662 310 Kč

Obsah projektu:


Projekt je zaměřen na vyvinutí nové skupiny zápustkových výkovků z ultra-vysoce-pevných ocelí, které umožní výrobu kovaných součástí s lepšími mechanickými a užitnými vlastnostmi. Pro výrobu výkovků bude potřeba menší množství materiálu, což vede k energetickým úsporám ve výrobě. Zároveň bude snížena produkce skleníkových plynů a CO2. Projekt umožní transfer vlastních poznatků zákl. výzkumu přímo do provozních technologií a tím vznikne nová generace výkovků s efektivnějším využitím materiálu.


Publicita:

Plakát k projektu zde

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

 

Vývoj nové generace lineárních krokových pohonů pro nové bloky reaktorů VVER 1200 (1000)


Číslo projektu:

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004958

Koordinátor:

ŠKODA JS a.s.

Partneři:

COMTES FHT a.s., ZAT a.s.

Zahájení:

1. 3. 2016

Ukončení:

29. 9. 2019

Rozpočet:

16 406 150 Kč

Obsah projektu:

Vývoj nové generace lineárního krokového pohonu LKP-M/4 pro nové jaderné reaktory typu VVER. Lineární krokový pohon (LKP) se přímo účastní regulace výkonu reaktoru, a to vertikálním pohybem regulačního orgánu, který se pohybuje v kazetě paliva. Cílem vývoje nové generace LKP-M/4 je zvýšení jaderné bezpečnosti, komfortu obsluhy a konkurenceschopnosti. Součástí projektu je i vývoj elektronického systému pro řízení tohoto nového typu LKP.

Publicita:

Plakát k projektu zde

 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Výzkum a vývoj technologie výroby vysokopevných drátů pro hi-tech odvětví


Číslo projektu:

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004621

Koordinátor:

COMTES FHT a.s.

Partneři:

SVÚM a.s.

Zahájení:

1. 1. 2017

Ukončení:

31. 8. 2019

Rozpočet:

13 025 000 Kč

Obsah projektu:

Projekt se zaměřuje na výzkum a vývoj vedoucí ke zvýšení užitných vlastností materiálů intenzivní plastickou deformací pro nejnáročnější průmyslové aplikace (hodinářství, implantologie, letecký průmysl, šperky) pomocí kontinuálního protlačování a rotačního rychlokování. Bude provedeno zpracování materiálů, které jsou vhodné z hlediska použití, a budou vyvinuty hi-tech materiály, které předčí stávající materiály mechanickými vlastnostmi, stavem povrchu a cenou.

Publicita:

Plakát k projektu zde

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

VaV fluoropolymerových kompozitů s použitím čedičového plniva


Číslo projektu:

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004463

Koordinátor:

NACE Global s.r.o.

Partneři:

COMTES FHT a.s., SVÚM a.s.

Zahájení:

1. 7. 2016

Ukončení:

30. 6. 2019

Rozpočet:

12 640 000 Kč

Obsah projektu:

Projekt je zaměřen na V a V nových/optimalizovaných technologií povrchových úprav částí strojů a fluoropolymerových kompozitních materiálů s použitím čedičového plniva zejména pro tribologické aplikace, se zvláštním důrazem na používání nanotechnologie. Svým zaměřením projekt naplňuje hlavní cíle programu APLIKACE, získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.

Publicita:

Plakát k projektu zde

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Udělení nového patentu

13.4.2021

Společnosti COMTES FHT a.s. byl udělen patent s názvem ,,Monolitické těleso obsahující paměťovou listinu a způsob jeho výroby". ... více

Tisková zpráva - dokončení výstavby vývojového pracoviště pro indukční tepelné zpracování

26.3.2021

Společnost COMTES FHT a.s. dokončila výstavbu vývojového pracoviště pro indukční tepelné zpracování. ... více